Văn hóa ứng xử có chuyển biến rõ nét

29/12/2018 5:05 AM

(Chinhphu.vn) - Kết quả sau 2 năm thực hiện các Quy tắc ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan được TP. Hà Nội đánh giá đã được thực hiện nghiêm túc, văn hóa ứng xử nói chung đã có những chuyển biến rõ nét, được đông đảo cán bộ, công chức và người dân đồng tình hưởng ứng.

TP. Hà Nội đánh giá thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, giải quyết các TTHC chuyển biến tích cực. Ảnh: Gia Huy

Quy trách nhiệm cho người đứng đầu

Sau gần 2 năm triển khai, thực hiện, các bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội đã từng bước đi vào đời sống tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thái độ và hành vi ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Bước đầu mang lại kết quả tích cực cho thấy hiệu quả việc tổ chức tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong cơ quan đã đến được từng cán bộ công chức; quy tắc ứng xử nơi công cộng đã đến được các hộ gia đình.

Để triển khai các quy tắc ứng xử, các sở, ban, ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, triển khai trong ngành. Tổ chức thực hiện gắn trách nhiệm và nêu gương người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn, lồng ghép với các chương trình công tác. Phát động phong trào, ký cam kết thi đua tổ chức thực hiện tốt quy tắc ứng xử: từng ngành, lĩnh vực, các tập đoàn, doanh nghiệp, tiểu thương... nhằm triển khai đồng bộ, tạo sự lan tỏa trên toàn Thành phố.

Để Quy tắc ứng xử được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, lâu dài, các đơn vị đã bổ sung vào Quy chế làm việc; đưa quy tắc ứng xử vào nội dung các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của phòng. Từ tháng 6/2018, thực hiện chỉ đạo của Thành phố, các cơ quan đã đưa kết quả việc thực hiện Quy tắc vào tiêu chí đánh giá, bình xét cán bộ hàng tháng, hàng năm theo quy định. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nắm chắc nội dung quy tắc để nghiêm túc thực hiện, góp phần tạo sự đột phá về lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, phòng chống các hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Song song với việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản các quy tắc, các cấp chính quyền từ Thành phố tới cơ sở cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn tiến hành kiểm tra việc triển khai các quy tắc tại cơ sở, hoặc giao nhiệm vụ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách thủ tục hành chính gắn với việc kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử. Cán bộ, đảng viên phân công nhiệm vụ tự kiểm tra, giám sát việc thi hành công vụ trong cơ quan đơn vị.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Công tác kiểm tra thực hiện các bộ quy tắc cho thấy, cơ quan, địa phương đã triển khai căn cứ vào đặc thù công tác, đặc điểm của dân cư địa phương nên đã đạt được hiệu quả rõ nét. Ngoài triển khai theo phương pháp phổ biến, tuyên truyền, gắn với thi đua nói chung, nhiều cơ quan, địa phương đã có những biện pháp triển khai phù hợp với nhiệm vụ công tác. Các quận, huyện, thị xã tổ chức Hội thi tuyên tuyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố từ cấp phường, xã, thị trấn đến Thành phố.

Quận ủy Bắc Từ Liêm chỉ đạo Đảng ủy các phường tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, lồng ghép nhiều nội dung Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tuyên truyền tới nhân dân, 13/13 phường đã tổ chức thành công hội thi sơ khảo cấp phường. Huyện ủy Đông Anh triển khai và duy trì tốt chuyên mục “Văn hóa và đời sống” 2 buổi/tuần với các tin, bài cập nhật thông tin liên quan đến văn hóa ứng xử trong cơ quan đơn vị và nơi công cộng. Thị xã Sơn Tây tổ chức nói chuyện về QTUX cho đối tượng là học sinh tiểu học, THCS. Huyện Mê Linh mở lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên trong huyện để làm nòng cốt đi triển khai trong toàn huyện. Quận Cầu Giấy ra bản tin nội bộ với 104 lượt tin bài tuyên truyền, phát 1.636 giờ phát thanh trên hệ thống truyền thanh;

Hội thi “Trưởng thôn thân thiện”, “Giao lưu tổ dân phố văn hóa tiêu biểu” và “Gia đình văn minh, hạnh phúc” năm 2018 đã được lồng ghép nội dung tuyên truyền Quy tắc nơi công cộng một cách linh hoạt thông qua các phần thi, qua đó công tác tuyên truyền được lan tỏa đến từng người dân, tổ dân phố, thôn, làng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của nhân dân Thủ đô.

Tại hội thi “Tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng” năm 2018, tất cả nội dung của quy tắc đã được cụ thể hóa bằng hình ảnh, tình huống sinh động, hình thức tuyên truyền cổ động phong phú thiết thực, giúp người xem biết nhiều vấn đề của cuộc sống như bảo vệ môi trường, giao thông... tại các khu dân cư, tổ dân phố nhằm tăng cường hơn nữa việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong nhiều vấn đề dân sinh của cuộc sống.

Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tổ chức hội thi “Văn hóa công sở” triển khai tới các cấp công đoàn trên địa bàn.

Đánh giá của TP. Hà Nội sau 2 năm triển khai các bộ quy tắc cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố ý thức hơn việc chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc, sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học, hiệu quả. Đặc biệt không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được Thành phố giao; xử lý văn bản và hồ sơ công việc khoa học, kịp thời, xử lý văn bản khép kín trên phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ giao, quy trình thủ tục, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực với người dân.

Hạn chế được Hà Nội chỉ ra là do chưa có chế tài xử lý đối với cán bộ công chức vi phạm quy tắc ứng xử nên tính răn đe chưa cao, vẫn dừng ở việc vận động nhắc nhở định hướng thái độ, hành vi ứng xử. Công tác tuyên truyền ở cơ sở một số nơi chưa sinh động, còn hình thức, chưa tạo được ấn tượng về nội dung các Quy tắc ứng xử tới cán bộ, công chức và nhân dân Thủ đô. Công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục vẫn mang tính phong trào.

Trong năm 2019, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố sẽ tiếp tục dướng dẫn các đưa nội dung Quy tắc vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan theo định kỳ; đưa nội dung Quy tắc vào việc đánh giá cán bộ, đảng viên hàng tháng, quý, năm theo quy định đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có khả năng thuyết trình, chuyển tải thông tin làm báo cáo viên tuyên truyền nội dung các Quy tắc ứng xử đến các tổ chức, cá nhân. Thành lập đoàn kiểm tra của Thành phố, tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Hòa An

Top