Vận tải hàng hóa và hành khách công cộng tăng lên rõ rệt

29/03/2021

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, từ đầu tháng 3 khi dịch COVIDE-19 được kiểm soát, học sinh, sinh viên đã quay trở lại trường học, lượng xe tham gia đưa đón học sinh, sinh viên tăng lên đáng kể. Đồng thời, Thành phố tăng cường các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, do đó hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách công cộng tăng lên rõ rệt.

Trong tháng 3, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 32,6 triệu lượt hành khách, tăng 3% so với tháng trước và tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 786 triệu lượt hành khách.km, tăng 12,7% và tăng 14,2%; doanh thu ước tính đạt 1.695 tỷ đồng, tăng 13,3% và tăng 16,9%. Tính chung quý I/2021, số lượt hành khách vận chuyển đạt 101,4 triệu lượt hành khách, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 2.343 triệu lượt hành khách.km, tăng 2,2%; doanh thu đạt 4.963 tỷ đồng, tăng 2,2% (quý I/2020, vận chuyển giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển giảm 6,4%; doanh thu giảm 9,8%).

Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 3 ước tính đạt 72,6 triệu tấn, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 6.450 triệu tấn.km, tăng 5,6% và tăng 10,3%; doanh thu ước tính đạt 3.790 tỷ đồng, tăng 6,9% và tăng 25,9%. Tính chung quý I/2021, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 213,7 triệu tấn, tăng 10,8% so với quý I/2020; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 19 tỷ tấn.km, tăng 5,7%; doanh thu đạt 11,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% (quý I/2020, vận chuyển giảm 7,9%; luân chuyển giảm 1,8%; doanh thu giảm 2,8%).

Doanh thu hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 3 ước tính đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2021, doanh thu đạt 14,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Minh Anh