Xây dựng chính quyền số, kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm

18/01/2022 10:04 PM

(Chinhphu.vn) - Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, diễn ra chiều 18/1, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, một trong số các nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy Hà Nội ban hành trong 10 chương trình công tác lớn, giai đoạn 2021 - 2025, là “Phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”.

Mục tiêu này đã được quán triệt sâu sắc trong nhận thức người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành Thủ đô. Năm 2021, với nguyên tắc "5K+vaccine+ công nghệ + ý thức người dân"; Thành ủy, UBND Thành phố đã có nhiều cuộc họp với Bộ Công an để bàn và thống nhất triển khai các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân trong quản lý xã hội, phòng chống dịch COVID-19 và phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng chính quyền số, kinh tế số là nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trình bày tham luận tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án Quốc gia về dân cư và căn cước công dân; Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt Công an Thành phố phối hợp với các sở ban, ngành hoàn thành 2 dự án đúng tiến độ, trong đó: Đã cập nhật được 99,5% thông tin công dân thường trú trên địa bàn Thành phố vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, đồng thời, duy trì thường xuyên đảm bảo dữ liệu "Đúng, đủ, sạch, sống"; Thu nhận trên 5,6 triệu dữ liệu cấp thẻ Căn cước công dân (đạt 97,7%) cho công dân trong độ tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Thành phố và thông báo số định danh cá nhân có tích hợp mã QR code cho 1,9 triệu (đạt 99,5%) công dân chưa đến độ tuổi hoặc chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp để phục vụ cho công dân sử dụng trong các thủ tục hành chính (kết hôn, thuế, xử phạt vi phạm giao thông, đăng ký khai sinh, khai tử…), tiêm chủng, quét mã QR để khai bảo y tế, khai báo di chuyển…

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã triển khai ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với 7,4 triệu dữ liệu; Cập nhật và đồng bộ trên 7,9 triệu (đạt 60%, chủ yếu phụ thuộc vào Bộ Y tế và Bộ Thông tin và truyền thông) thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19 của công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hiện nay, Thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh việc đồng bộ dữ liệu thông tin công dân diện F0, F0 khỏi bệnh từ dữ liệu của cơ quan Y tế với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ...

Đáng chú ý, trong năm 2021, nhiều ứng dụng trên nền tảng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thành phố triển khai mạnh mẽ như: Đăng ký cư trú trực tuyến, đăng ký phương tiện giao thông, đăng ký và kê khai thuế trực tuyến, cấp thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán bảo hiểm, cập nhật dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19, liên thông kết quả xét nghiệm của các cơ sở y tế, trợ cấp cho người dân và chủ cơ sở kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…. Kết quả đã đem lại sự thuận tiện cho công dân khi thực hiện các giao dịch và hạn chế tối đa việc công dân phải đến trụ sở để giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời, giảm được chi phí đi lại cho người dân, phòng chống tiêu cực và góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

"Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Thành phố xác định việc thực hiện Đề án là một nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới; UBND Thành phố đã bố trí đầy đủ nhân lực và vật lực để thực hiện hầu các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của Đề án trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", Chủ tịch Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Để triển khai hiệu quả Đề án của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia tiếp tục tham mưu, xây dựng và ban hành cơ chế đặc thù để sửa đổi, bổ sung, thay thế nhất là các văn bản pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho địa phương tổ chức thực hiện. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông sớm đồng bộ dữ liệu tiêm chủng vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền Thành phố quản lý, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp quy định. Bộ Thông tin và truyền thống sớm có hướng dẫn về quy chuẩn của thiết bị để triển khai ứng dụng quét mã QR Code trên thẻ căn cước công dân phục vụ các yêu cầu về phòng dịch, quản lý cán bộ và đảm bảo an ninh, trật tự.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành trung ương rà soát, đánh giá toàn bộ dịch vụ công đang thực hiện để có hướng dẫn phù hợp với giai đoạn hiện nay. Các Bộ, ban, ngành Trung ương cần đảm bảo đồng bộ, thống nhất các phần mềm ứng dụng, kịp thời thay thế những hệ thống không còn phù hợp, không có khả năng kết nối liên thông.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình của từng nhiệm vụ trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Kèm theo đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và danh mục 52 nhiệm vụ cụ thể thực hiện với phân công trách nhiệm và các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể để thực hiện Đề án.

Mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích như sau: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Giang Oanh

Top