Xây dựng dự án bảo tồn tổng thể cho Hoàng thành Thăng Long

17/01/2017

(Chinhphu.vn) - Hà Nội đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn cho dự án bảo tồn tổng thể Hoàng thành Thăng Long để đến năm 2020 nơi đây trở thành điểm nhấn văn hoá, du lịch, nơi ý nghĩa để tổ chức các hoạt động chính trị-xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi tổng kết của Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ Loa- Thành cổ Hà Nội. Ảnh: Hòa An

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học nghiên cứu, bảo tồn Khu di tích Cổ  Loa- Thành cổ Hà Nội đã nhấn mạnh khi chủ trì hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng sáng 17/1.

Về phương án bảo tồn Hoàng thành Thăng long, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng cần xây dựng một dự án đầu tư tổng thể, không làm các dự án nhỏ lắt nhắt. Hiện Thành phố đã chuẩn bị sẵn nguồn vốn để chuẩn bị cho dự án này. Để thực hiện dự án, Hà Nội sẽ làm việc với Bộ Quốc phòng nhằm sớm bàn giao nốt mặt bằng cũng như làm việc với Viện Hàn lâm KHXH để chuẩn bị công tác bàn giao các hiện vật đã được khai quật.

Theo ông Nguyễn Việt Anh, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội (thành viên Hội đồng), giai đoạn 2011-2016, Hội đồng tư vấn khoa học đã hoạt động tích cực tham mưu cho UBND Thành phố Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Hội đồng hoạt động theo phương thức năng động, có phiên toàn thể, có phiên họp nhóm chuyên gia theo từng lĩnh vực chuyên ngành để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong việc giúp Thành phố và Trung tâm triển khai các nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản.

Nhờ đó, từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000); Bộ Xây dựng đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (tỷ lệ 1/500).

Hội đồng cũng tư vấn để tổ chức thực hiện đầy đủ những cam kết của Thủ tướng Chính phủ với UNESCO như tiếp tục công tác khai quật, thám sát khảo cổ học. Về cơ bản đã tổ chức thực hiện đầy đủ những cam kết của Thủ tướng Chính phủ với UNESCO. Các nhiệm vụ trong các cam kết: Tiếp tục công tác khai quật, thám sát khảo cổ học; quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội; phê duyệt kế hoạch quản lý khu di sản; thực hiện chương trình giám sát chi tiết trong kế hoạch quản lý, phù hợp định hướng chung đề ra trong hồ sơ đề cử; triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ Trung tâm. Tuy nhiên, công tác tiếp nhận, bàn giao toàn bộ mặt bằng di sản, di vật và hồ sơ khoa học khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu chưa được thực hiện đầy đủ.

Năm 2017, Hội đồng sẽ tiếp tục tập trung công tác tư vấn thực hiện những cam kết của Thủ tướng Chính phủ với UNESCO đối với di sản Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội; trong đó chú trọng công tác nhất thể hóa quản lý khu di sản và tư vấn nội dung Báo cáo theo yêu cầu của Trung tâm Di sản Thế giới (Báo cáo 6 năm về việc áp dụng Công ước Di sản thế giới).

Hội đồng sẽ triển khai các hoạt động để tư vấn các đề án nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích cổ Loa như: Đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian Điện Kính Thiên; các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức trưng bày chuyên đề, triển lãm... và các hoạt động văn hóa phi vật thể như thể nghiệm tổ chức các lễ hội, các nghi lễ tại Hoàng thành Thăng Long.

Hòa An