Xây dựng nông thôn mới từ phát triển kinh tế tập thể

12/02/2019

(Chinhphu.vn)-Thời gian qua, các HTX trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống cho đông đảo thành viên và nhân dân Thủ đô, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch HTX thành phố Nguyễn Trung Thành, trên cơ sở đặc điểm của từng địa phương, ngành nghề hoạt động, Nghị quyết đại hội thành viên, các HTX đã tổ chức nhiều dịch vụ phục vụ thành viên và thị trường. Các HTX nông nghiệp đã tổ chức trên 10 khâu dịch vụ như: Dịch vụ bảo vệ hoa màu, tưới tiêu, tu sửa giao thông thủy lợi nội đồng, dự thính dự báo sâu bệnh, công tác khuyến nông, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên… bảo đảm phục vụ cho gần 200 nghìn ha đất nông nghiệp của hàng trăm nghìn hộ gia đình.

Để phục vụ thành viên và nông dân, các HTX xây dựng đơn giá dịch vụ đủ chi công quản lý và chi phí khác, được thông qua đại hội thành viên, nên giá dịch vụ thấp hơn so với thị trường, mục tiêu mang lại lợi ích và hỗ trợ thành viên nhiều nhất, tạo điều kiện gắn người dân với đồng ruộng, hạn chế việc bỏ ruộng, bảo đảm diện tích gieo trồng, tạo sự gắn kết giữa thành viên với HTX, thành viên tin tưởng vào sự điều hành của hội đồng quản trị HTX.

Một số HTX nông nghiệp đã mở rộng nhiều dịch vụ có lãi, miễn các khoản thu dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thành viên như: HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ tổng hợp Dương Liễu đã nhiều năm miễn phí 5 dịch vụ sản xuất nông nghiệp với diện tích canh tác 270 ha/vụ; HTX nông nghiệp An Mỹ thông qua các dịch vụ đã làm lợi cho thành viên khoảng 11 tỷ đồng/năm: dịch vụ làm đất từ 10.000-15.000đ/sào/vụ làm lợi cho người dân 280 triệu đồng/năm, dịch vụ ngâm ủ chạy sạ giảm giá thành khoảng 270.000 đồng/sào/vụ làm lợi cho thành viên 3,15 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, nhiều HTX đã tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh như dịch vụ thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, dịch vụ quản lý chợ các hoạt động của HTX đều vì lợi ích, tạo việc làm, nâng cao đời sống của thành viên, gắn với phát triển cộng đồng dân cư: HTX môi trường Thành Công đã thu gom rác thải ở 40 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Hoài Đức, Đan Phượng, quận Thanh Xuân, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho 700 thành viên, người lao động.

Các HTX quản lý kinh doanh khai thác chợ đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên, các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán, bố trí ngành hàng hợp lý, thuận tiện cho người mua người bán, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, làm tốt công tác vệ sinh, trật tự không để tình trạng trộm cắp mất hàng hóa, các hộ cam kết kinh doanh các mặt hàng rõ nguồn gốc xuất xứ, một số HTX tiêu biểu như: HTX thương mại Việt Phương quản lý kinh doanh 9 chợ trên địa bàn thành phố, HTX Chợ Phủ-Quốc Oai, HTX chợ Quỳnh Đô, HTX Thống Nhất quản lý chợ Phùng Khoang…

Trong xây dựng nông thôn mới, nhiều HTX đã cùng với chính quyền xã triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phân vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện cho các hộ tổ chức sản xuất bảo đảm theo quy hoạch, đồng thời chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đưa giá trị sản xuất trên diện tích canh tác ngày càng tăng cao, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Liên minh HTX đã tư vấn, hướng dẫn 32 HTX tại xã xây dựng nông thôn mới rà soát lại tổ chức bộ máy quản lý, xây dựng đề án củng cố phát triển HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012, bảo đảm tiêu chí số 13 góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã năm 2018.

Thiện Tâm