Xem xét bổ sung 20.400 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn

08/04/2022 1:24 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội đề xuất bổ sung vốn so với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là trên 20.400 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích.

Xem xét bổ sung 20.400 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn - Ảnh: VGP/Gia Huy

Sáng 8/4, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét về Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP. Hà Nội; bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và phân bổ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2022.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 nhằm khơi dậy mọi tiềm năng, khơi thông mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô với mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa, đồng đều; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phát triển, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tổng nhu cầu 3 lĩnh vực (giáo dục, y tế, di tích) sau khi rà soát và xác định nguồn vốn theo nguyên tắc cân đối các cấp ngân sách là trên 97.000 tỷ đồng, 3.385 dự án.

Trên cơ sở nguyên tắc cân đối nguồn sách các cấp, nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn danh mục dự án các cấp, định mức ngân sách cấp Thành phố hỗ trợ cấp huyện và tính toán khả năng cân đối ngân sách, UBND TP. Hà Nội xác định tổng nhu cầu ngân sách cấp Thành phố đầu tư với 3 lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo là trên 51.000 tỷ đồng, 1.470 dự án.

Căn cứ năng lực triển khai, Thành phố sẽ tiếp tục xem xét giao cho UBND các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư, đồng thời với việc giao chủ trì phê duyệt các dự án về giáo dục, di tích và một số dự án y tế bệnh viên đa khoa tuyến huyện. Cấp huyện sẽ chủ động thực hiện toàn bộ dự án theo phân cấp với 1.562 dự án do cấp huyện cân đối vốn 100% để thực hiện.

"Số vốn cần bổ sung so với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 là trên 20.400 tỷ đồng", ông Đỗ Anh Tuấn nêu.

Nguồn vốn này được bù đắp từ: Nguồn thu, tăng trưởng vượt thu năm 2021; nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; đề xuất cân đối từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp Thành phố, hoặc từ tăng thu, thưởng vượt thu dự toán các năm 2022- 2024 hoặc xem xét phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo tiến độ thực tế của dự án.

Trong báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách TP. Hà Nội Hồ Vân Nga nhận định, việc tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và tu bổ, tôn tạo di tích là rất quan trọng, tạo điều kiện để phát triển giáo dục, y tế, gìn giữ và phát triển văn hóa trên địa bàn Hà Nội. Ban Kinh tế-Ngân sách thống nhất cao với sự cần thiết lập Kế hoạch để ưu tiên, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư xây dựng các công trình 3 lĩnh vực.

Việc đầu tư mới, nâng cấp công trình trường học, y tế cần thực hiện đồng bộ, gắn với quy hoạch và định hướng phát triển của các lĩnh vực này trong tình hình mới gắn với định hướng yêu cầu chuyển đổi số, đảm bảo hiệu quả, sử dụng tối đa các hạng mục, công năng của công trình sau đầu tư. Việc tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp các công trình di tích là cần thiết, tuy nhiên, phương án tu bổ phải được cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng đối với từng công trình, không thực hiện đại trà; bảo đảm nguyên tắc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của công trình.

Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị UBND Thành phố tiếp tục rà soát, số liệu, nhu cầu vốn đầu tư của 3 lĩnh vực, ưu tiên tập trung đầu tư các công trình trường học, y tế của các địa bàn phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và 5 huyện phấn đấu lên quận; đầu tư xây dựng các công trình bệnh viện.

Khối lượng dự án nhiều, nhiều di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thủ tục đầu tư phức tạp, Ban đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo, phân loại có kế hoạch để sớm hoàn thành thủ tục đầu tư, hoàn thành tiến độ đầu tư theo kế hoạch và chịu trách nhiệm về danh mục, số liệu rà soát, trình duyệt. Dự thảo Nghị quyết sẽ được xem xét, thông qua tại phiên làm việc chiều nay.

Gia Huy

Top