Xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

09/05/2022 9:38 AM

(Chinhphu.vn) – Cuộc họp tập thể UBND TP. Hà Nội thường kỳ tháng 5/2022 xem xét nhiều nội dung, trong đó có xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất…

Xem xét sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh 1.

Phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội thường kỳ tháng 5/2022 - Ảnh: VGP/GH

Sáng nay, 9/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì phiên họp tập thể UBND Thành phố thường kỳ tháng 5/2022 để xem xét một số nội dung theo Chương trình công tác và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Tại phiên họp, tập thể UBND Thành phố thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội.


Ngoài ra, xem xét nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn;

Tập thể UBND Thành phố cũng xem xét việc ban hành Nghị quyết: Quy định mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; lĩnh vực thể thao quần chúng do TP. Hà Nội tổ chức và chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng cấp Thành phố, khu vực và toàn quốc; ban hành quy định phân cấp cho UBND cấp quận, quận, huyện, thị xã quản lý một số tượng đài, tranh hoành tráng thuộc TP. Hà Nội.

Các thành viên thuộc tập thể UBND TP. Hà Nội cũng xem xét nội dung Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo các Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018.

Gia Huy

Top