Xử lý các trường hợp vi phạm thủy lợi, đê điều còn thấp

25/01/2021

(Chinhphu.vn) - Để bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và ngăn ngừa các vi phạm, Sở NN&PTNT cùng các địa phương đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm còn thấp.

Cụ thể, công tác ngăn ngừa và xử lý vi phạm Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi phối hợp với các Công ty thủy lợi và các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và kiến nghị các địa phương, các công ty thủy lợi xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi. Số vụ vi phạm Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố phát sinh năm 2020 là 240 vụ. Đến thời điểm hiện tại đã giải tỏa được 25 vụ, còn tồn tại 215 vụ. Năm 2020 đã giải tỏa được 129 vụ vi phạm cũ của những năm trước còn tồn tại.

Về việc theo dõi diễn biến và xử lý sự cố sạt lở, hư hỏng công trình, trong năm 2020, trên địa bàn Thành phố đã phát sinh 24 sự cố đã được phát hiện và báo cáo đề nghị xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi sông cũng được thực hiện thường xuyên, các sự cố, hư hỏng công trình đê điều được phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời và được UBND Thành phố cho lập dự án đầu tư xử lý.

Ngoài ra, về công tác ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, trong năm 2020, trên địa bàn toàn Thành phố xảy ra 53 vụ vi phạm Luật Đê điều, giảm 39 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, kết quả xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm còn thấp, chính quyền các quận, huyện, thị xã đã xử lý được 41 vụ (trong đó 10 vụ của năm 2020, 31 vụ của các năm trước). Số vụ vi phạm phát sinh còn tồn đọng là 43 vụ.

Thiện Tâm