Xử phạt gần 1 tỷ đồng vi phạm sản xuất kinh doanh nông nghiệp

25/01/2021

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2020, Thanh tra Sở NN&PTNT phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 327 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện 90 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 988,4 triệu đồng.

Cụ thể, Thanh tra Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý của ngành. Đồng thời nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và xử lý triệt để các đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành, như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; vi phạm Luật Đê điều và vi phạm Pháp Lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi,...

Kết quả trong năm đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 327 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện 90 tổ chức, cá nhân có vi phạm, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 988,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thiện Tâm