Yêu cầu xử lý kỷ luật đối với Giám đốc Hacinco

14/05/2021

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa ra văn bản yêu cầu xử lý kỷ luật đối với ông N.V.T, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco).

Cụ thể, theo báo cáo dịch tễ, ông N.V.T, Giám đốc Hacinco đã có vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của Thành phố và sức khỏe cộng đồng.

Ngày 13/5, UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông N.V.T; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND Thành phố và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Theo báo cáo số 1008/BC-TCT ngày 13/5/2021 và công văn số 1011/TCT-TCLĐ ngày 14/5/2021 của Handico, trong đó có trách nhiệm chính thuộc về ông N.V.T, Giám đốc Hacinco. Handico đã ban hành quyết định số 1010/QĐ-HĐTV ngày 14/5/2021 tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Hacinco đối với ông N.V.T.

Căn cứ mức độ vi phạm của ông N.V.T và quy định hiện hành về xử lý kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Handico xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông N.V.T trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng, chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng và xã hội; báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trong ngày 15/5/2021.

Thiện Tâm