6 tháng, kim ngạch xuất khẩu Hà Nội đạt hơn 5,2 tỷ USD

11/07/2016 3:29 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn ước đạt hơn 5,2 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội tháng 6/2016 đạt 926 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng 5/2016. Trong đó, các doanh nghiệp do địa phương quản lý ước đạt 715 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng 5/2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt ước đạt hơn 5,2 tỷ USD, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các doanh nghiệp do địa phương quản lý ước đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Các nhóm mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm 2015 gồm 6 nhóm hàng, trong đó chỉ  có 1 nhóm hàng đạt mức tăng 7% trở lên theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Cụ thể, hàng may, dệt ước đạt 711 triệu USD, chiếm tỷ trọng 13,6%, tăng 1,6%; máy móc thiết bị phụ tùng ước đạt 612 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,7%, tăng 2,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng: ước đạt 396 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,6%, tăng 36,9%; hàng điện tử ước đạt 287 triệu USD, chiếm tỷ trọng 5,5%, tăng 1,4%; giầy dép và các sản phẩm từ da: ước đạt 123 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,4%, tăng 0,1%; hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt 89 triệu USD, chiếm tỷ trọng 1,7%, tăng 3,1%.

Có 4 nhóm mặt hàng giảm so với cùng kỳ là linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi; hàng nông sản; xăng dầu tạm nhập, tái xuất; thủy tinh và các mặt hàng từ thủy tinh.

Cũng theo Sở Công Thương Hà Nội, kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt hơn 11,5 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2015. Nhóm hàng máy móc thiết bị, phụ tùng tăng 1,4% và nhóm hàng vật tư nguyên liệu giảm 13,7% so với cùng kỳ.

Thùy Linh

Top