Bố trí cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô 3.840 tỷ đồng

10/03/2023 11:45 AM

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố. Trong đó, bố trí cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là 3.840 tỷ đồng.

Bố trí thêm cho dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô 3.840 tỷ đồng - Ảnh 1.

Quang cành Kỳ họp

Sáng 10/3, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố. 

Trình bày Tờ trình Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023, Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Xuân lưu cho biết, ngày 10/12/2022 HĐND đã ban hành Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2023, UBND Thành phố đã giao Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ngay từ đầu năm, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch, trong đó chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và quan tâm triển khai công tác quyết toán.

Kế hoạch Thành phố giao là trên 46.946 tỷ đồng, gồm: Ngân sách cấp Thành phố là trên 26.126 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện là trên 19.919 tỷ đồng; chỉ đầu tư trở lại cho các quận, huyện, thị xã từ tiền thuê đất trả tiền một lần 900 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân đến ngày 20/2/2023, Hà Nội giải ngân được trên 2.816 tỷ đồng (đạt 6,0% kế hoạch đã giao). Trong đó, cấp Thành phố là trên 903 tỷ đồng, đạt 3,5% kế hoạch vốn; cấp huyện là trên 1.913 tỷ đồng (đạt 9,6% kế hoạch vốn).

Đến nay, một số nhiệm vụ đã đủ điều kiện bố trí Kế hoạch vốn hàng năm, trong đó có 2 Dự án thành phần của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Theo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND, Thành phố đã giao kế hoạch vốn giải ngân theo cơ chế thanh toán linh hoạt đối với công tác chuẩn bị đầu tư là 50 tỷ đồng; nhiệm vụ quy hoạch là 200 tỷ đồng; bồi thường tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 4.422 tỷ đồng và thanh quyết toán dự án hoàn thành là 100 tỷ đồng.

Hiện 100% kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư và 80% kế hoạch vốn quyết toán dự án hoàn thành giao đầu năm thực hiện cơ chế thanh toán linh hoạt đã thông báo kế hoạch vốn, giải ngân cho từng dự án. Hiện nay, các đơn vị đề xuất bổ sung nhu cầu vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thanh quyết toán và đề xuất phân bổ kế hoạch vốn để lập thiết sung kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP. Hà Nội biểu quyết quyết nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp Thành phố giảm 4.240 tỷ đồng nguồn vốn bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (trong đó nguồn ngân sách Trung ương là trên 1.999 tỷ đồng).

HĐND Thành phố điều chỉnh tăng 4.240 tỷ đồng để bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án: Bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: 3.840 tỷ đồng (gồm: Dự án thành phần 1.1 là 3.290 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là trên 1.999 tỷ đồng; Dự án thành phần 2.1 là 550 tỷ đồng).

HĐND TP. Hà Nội cũng thống nhất cho phép thực hiện 2 cơ chế thanh toán linh hoạt giai đoạn 2023-2025 đối với vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) và vốn thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án.

Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

Cũng trong sáng 10/3, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở rà soát và tính cấp thiết, UBND Thành phố đề xuất bổ sung danh mục 27 dự án thu hồi đất năm 2023. Các đại biểu HĐND TP. Hà Nội thống nhất thông qua danh mục 24 dự án.

Báo cáo thẩm tra của nêu rõ, qua rà soát hồ sơ đảm bảo đáp ứng các tiêu chí nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP) cơ bản thống nhất danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 đảm bảo các điều kiện trình HĐND TP.

Trong 24 dự án được thông qua có 3 dự án cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân phục vụ triển khai dự án Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội ở: xã Cự Khê, Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai; xã Văn Bình, huyện…

Các đại biểu giữ nguyên quan điểm lùi thời hạn trình với 3 dự án đầu tư công gồm dự án: Xây dựng trường Tiểu học Kim Hoa A và THCS Kim Hoa xã Kim Hoa, huyện Mê Linh; mở rộng trường tiểu học Văn Khê A, xã Văn Khê, huyện Mê Linh; Xây dựng tuyến đường giao thông vào Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trại giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai)…

Trong danh mục dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2023, đáng chú ý có dự án “Thành phố thông minh” ở huyện Đông Anh; đơn vị đăng ký là Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội. Dự án được triển khai trên địa bàn 3 xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ, huyện Đông Anh. 

Gia Huy


Top