Các hộ kinh doanh lớn cần thành lập doanh nghiệp

27/05/2016 11:00 AM

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Cục Thuế đã gửi tới các hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố thư trao đổi thông tin với người nộp thuế, tờ rơi chính sách thuế kèm theo Bảng công khai thông tin của tối đa 200 hộ, cá nhân kinh doanh cùng địa bàn đến 100% hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời niêm yết công khai danh sách hộ khoán tại bộ phận một cửa cơ quan Thuế; trụ sở các đội thuế xã, phường, thị trấn và Ban quản lý chợ,… đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế TP Hà Nội đã tổng hợp và phân loại các hộ kinh doanh trên địa bàn theo 2 nhóm gồm: Danh sách các hộ nhân kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên nhưng đến nay chưa thành lập doanh nghiệp và danh sách các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động.

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp, theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đối với các hộ kinh doanh sử dụng dưới 10 lao động, căn cứ quy mô, ngành nghề, mặt hàng kinh doanh và có nhu cầu sử dụng hoá đơn thường xuyên, cơ quan thuế khuyến khích các hộ này thành lập doanh nghiệp.

Việc khuyến khích này nhằm tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm này phát triển; đồng thời tạo điều kiện cho công tác quản lý đối với nhóm người nộp thuế này ngày càng khoa học, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi các hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp mã số doanh nghiệp.

Thùy Linh

Top