Các tổ chức tín dụng miễn, giảm lãi suất cho gần 190 nghìn khách hàng

28/09/2021 1:59 PM

(Chinhphu.vn) - Theo NHNN chi nhánh TP Hà Nội, đến nay, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Thành phố đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 57,7 nghìn khách hàng với dư nợ 74,9 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 189 nghìn khách hàng với dư nợ 334,8 nghìn tỷ đồng.

Hỗ trợ vay vốn tại NHCSXH VN thành phố Hà Nội

Đồng thời xem xét cho khách hàng đang khó khăn để vay vốn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt 2.410 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 9,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020, trong đó dư nợ cho vay đạt 2.195 nghìn tỷ đồng, chiếm 91% trong tổng dư nợ, tăng 1,1% và tăng 10,4%.

Theo kỳ hạn, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 978 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và 11,2% so với thời điểm kết thúc năm 2020; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.432 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 8,1%.

Hiện các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến hết tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,9% trong tổng dư nợ và 2,1% trong tổng dư nợ cho vay.

Theo NHNN Chi nhánh Hà Nội, trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng và các TCTD duy trì bộ phận thường trực, đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, đồng thời chủ động xử lý khó khăn, vướng mắc và thông tin về chương trình, chính sách tín dụng, các giải pháp của ngành Ngân hàng tới doanh nghiệp và người dân.

Tính đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Thành phố ước tính đạt 4.138 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,4% so với thời điểm kết thúc năm 2020. Trong đó, tiền gửi đạt 3.774 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 8% so với thời điểm kết thúc năm 2020; phát hành giấy tờ có giá đạt 364 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 2,2%.

Minh Anh

Top