Các trường học hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

06/10/2023 9:42 PM

(Chinhphu.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

Các trường học hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 1.

Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên trong các trường học. Ảnh: VGP

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong đợt cao điểm từ ngày 15/10 đến ngày 15/11 gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật với tổng kết cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hướng tới mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, học sinh; đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc tự thân, thói quen hằng ngày tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Việc lựa chọn chủ đề, nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến đến cán bộ, viên chức, nhà giáo, học sinh cần bảo đảm thiết thực, phù hợp, bám sát nhiệm vụ.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 tập trung vào một số nội dung như tiếp tục tuyên truyền về sự ra đời, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến các chính sách, pháp luật của trung ương, thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, nhà trường, cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh…

Các đơn vị, nhà trường cần đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục; quy tắc ứng xử nơi công cộng; quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ…

Sở Giáo dục cũng yêu cầu các đơn vị, nhà trường cũng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong việc xây dựng, bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức để mỗi cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật…

Minh Anh

Top