Cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách về khoa học công nghệ

15/02/2023 3:51 PM

(Chinhphu.vn) - Để tiếp tục triển khai khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, TP. Hà Nội cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về khoa học công nghệ. Chính sách phải đi trước một bước, có các chính sách đặc thù về đào tạo nhân lực, thu hút nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính…

Cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách về khoa học công nghệ - Ảnh 1.

Hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ảnh: Internet

Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2022, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; góp phần quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành và chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều chương trình, đề án, kế hoạch về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai các hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ cùng nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc triển khai các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có giá trị thực tiễn và khả năng thương mại hóa cao.

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng. Điển hình trong sản xuất nông nghiệp, việc ưu tiên ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sản xuất các loại giống cây, con, kỹ thuật canh tác... góp phần tăng năng suất lao động xã hội. Nhiều mô hình sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp đạt hiệu quả đã được nhân rộng, tạo ra nhiều nông sản hàng hóa có năng suất vượt trội, giá trị gia tăng cao, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thủ đô và xuất khẩu.

Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, công tác sáng kiến, hoạt động duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực đã được sự quan tâm của UBND các quận, huyện, thị xã.

Khẳng định vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô đối với thực tế phát triển, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, với việc triển khai hiệu quả Chương trình số 07/CTr-TU của Thành Ủy, Kế hoạch số 185/KH-UBND và Kế hoạch số 345/KH-UBND của UBND Thành phố, ngành Công Thương năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, như nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, góp phần cải cách công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Sở Công Thương.

Năm 2023, Sở sẽ tiếp tục khuyến khích sáng tạo, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước; động viên cá nhân phát huy tính sáng tạo, đổi mới, có những hoạt động, mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương.

Thúc đẩy sự phát triển của các ngành

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô đã và đang trở thành lực lượng sản xuất, động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thủ đô không chỉ là nhiệm vụ riêng của Sở KH&CN, của các nhà khoa học, các viện nghiên cứu mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Do đó, cần có sự quan tâm tham gia, triển khai thực hiện của toàn thể các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Nhấn mạnh thế mạnh của Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Thủ đô Hà Nội ngoài vị trí là trung tâm hành chính quốc gia còn là một trung tâm lớn về khoa học công nghệ. Đây cũng là nơi tập trung đông đảo các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu, trường viện. 

Vì vậy, để tiếp tục triển khai khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ban, ngành tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách để đưa vào dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi.

Cùng với đó, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về khoa học công nghệ. Chính sách phải đi trước một bước, có các chính sách đặc thù về khoa học công nghệ như đào tạo nhân lực, thu hút nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính…

Tiếp tục đẩy nhanh nhiệm vụ hoàn thiện xây dựng mô hình chính quyền Thủ đô (mô hình tổ chức bộ máy và con người phải lồng ghép khả thi); Mô hình Thành phố thuộc Thủ đô.

Ngoài ra, cần thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội. Phối hợp với Bộ KH&CN để hoàn thiện đề án chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa lạc về Hà Nội và ra mắt trung tâm Đổi mới sáng tạo, trung tâm thiết kế giới thiệu sản phẩm làng nghề ngay trong năm nay; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn Thành phố…

Diệu Anh

Top