Chấp thuận xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp

19/05/2016 8:38 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.

Nhiều KCN ở Hà Nội đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng khi đi vào vận hành thì gặp nhiều khó khăn- Ảnh minh họa

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp xây dựng đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020” đảm bảo chất lượng, tiến độ, thẩm định trình duyệt theo quy định.

Kinh phí thực hiện đề án trích từ nguồn chi hành chính sự nghiệp năm 2016 của Sở Công Thương.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện…

Hà Nội hiện có 47 cụm công nghiệp nhưng chỉ có 7 cụm là có hệ thống xử lý nước thải tập trung. 7/8 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải nhưng khi đi vào vận hành, nhiều khu công nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tình trạng vi phạm các quy định về xây dựng, đất đai, môi trường còn khá phổ biến; nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cùng với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác; ý thức chung bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng chưa triệt để.

Vĩnh Hoàng

Top