Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước

25/09/2017 5:08 PM

(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo thống kê tình hình kinh tế-xã hội Hà Nội tháng 9, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2017 của Thành phố tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 12,6% và 1,5%; Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 2,3% và 13,7%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 2% và tăng 16,5%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải tăng 0,9% và 9,8%.

Cộng dồn 9 tháng, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thủ đô tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 21,8%; Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,4%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 8,7%; Cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải tăng 4,8%.

Một số ngành có tốc độ tăng chỉ số sản xuất cao so với tốc độ tăng chung của toàn ngành như sản xuất đồ uống (tăng 9%); Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 21,3%); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính (tăng 26,3%); Sản xuất xe có động cơ (tăng 13,8%); Sản xuất giường tủ bàn ghế (tăng 15,3%)… Một số ngành, phục hồi chậm, tốc độ tăng thấp hoặc sản xuất giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất thuốc lá (tăng 1,6%); dệt (giảm 0,3%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (giảm 6%); sản xuất thiết bị điện (tăng 0,2%);…

Tháng 9/2017 so với tháng trước, một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp Hà Nội tăng như: Kẹo các loại (tăng 21,8%); Áo sơ mi người lớn dệt kim (tăng 34,6%); Bê tông trộn sẵn (tăng 8,8%); Trạm thiết bị thu phát gốc (tăng 11,4%); Tủ lạnh các loại (tăng 30%);...

Trong tháng này, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tăng 0,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ổn định, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 0,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1%.

Một số ngành kinh tế có chỉ số sử dụng lao động tháng 9 tăng so tháng trước như: sản xuất thuốc lá (tăng 0,3%), sản xuất da và sản phẩm liên quan (tăng 0,7%), sản xuất kim loại (tăng 0,3%), sản xuất sản phẩm điện tử và máy tính (tăng 1,9%)... Một số ngành, chỉ số sử dụng lao động giảm như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (giảm 0,3%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (giảm 0,4%); Sản xuất xe có động cơ (giảm 0,2%)...

Minh Anh

Top