Cho phép khoan đê sông Hồng để làm cầu vượt qua đường Thanh Niên

20/05/2016 7:10 AM

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND, cấp phép khoan khảo sát địa chất trên đê hữu Hồng phục vụ xây dựng cầu vượt nút giao đường An Dương - Thanh Niên thuộc địa bàn quận Tây Hồ và Ba Đình.

Hà Nội xây cầu vượt thép nút giao đường An Dương - đường Thanh Niên. Ảnh internet

Theo đó, TP cấp phép để Ban Quản lý dự án giao thông đô thị khoan khảo sát địa chất trên đê hữu Hồng phục vụ dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường An Dương - Thanh Niên địa bàn quận Tây Hồ và quận Ba Đình.

Cụ thể, vị trí xây dựng từ K63 300 đến K63 805 đê hữu Hồng; khoan 12 hố khoan bằng phương pháp khoan máy, đường kính hố khoan 110mm, 91mm; thời gian thực hiện từ ngày quyết định cấp phép có hiệu lực, hoàn thành trước 15/6/2016.

Ban Quản lý dự án giao thông đô thị có trách nhiệm: Thi công khoan và lấp hố khoan theo đúng quy định; tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành của nhà nước. Tổ chức thi công, giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn đê điều, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; không ảnh hưởng đến các công trình ngầm và các công trình khác hiện có trong khu vực.

Khi tiến hành thi công Ban Quản lý dự án phải gửi hồ sơ thiết kế và chịu sự giám sát kỹ thuật của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão; khi hoàn thành công trình phải hoàn trả mặt bằng hiện trạng, thu dọn sạch sẽ vật tư, phế liệu trong khu vực thi công; bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu hoàn thành công trình về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội.

Ngoài việc khoan khảo sát địa chất theo quy định tại Quyết định này, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê.

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội có trách nhiệm quản lý đê điều, tổ chức giám sát, kiểm tra việc khoan khảo sát tại khu vực nút giao An Dương - Thanh Niên theo đúng quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật Nhà nước khác có liên quan.

Đồng thời lưu hồ sơ hoàn thành công trình, bổ sung hồ sơ công trình liên quan trên đê, phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quyết định này.

Vĩnh Hoàng

Top