Cho phép sử dụng 8 địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

11/01/2022 8:46 AM

(Chinhphu.vn) - UBND thành phố Hà Nội vừa cho phép sử dụng 8 địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Cho phép sử dụng 8 địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể  - Ảnh 1.

UBND Thành phố cho phép sử dụng địa danh “Chanh Thôn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Làng nghề mộc dân dụng thôn Chanh Thôn” cho sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Chanh Thôn

Cụ thể, UBND Thành phố cho phép Hội Nông dân xã Nam Tiến được sử dụng địa danh "Chanh Thôn" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Làng nghề mộc dân dụng thôn Chanh Thôn" cho sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Chanh Thôn, xã Nam Tiến, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Phú Xuyên xác nhận; Hợp tác xã Nông nghiệp Vạn Điểm, được sử dụng địa danh "Vạn Điểm" để đăng ký nhãn hiệu tập thể"Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm" cho sản phẩm và dịch vụ mua bán đồ gỗ mỹ nghệ (làm từ gỗ thịt) ở thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận.

Cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Vân Tảo được sử dụng địa danh "Nội Thôn" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Làng nghề truyền thống hoa, cây cảnh Nội Thôn" cho sản phẩm cây hoa tươi, cây cảnh tươi ở thôn Nội Thôn, xã Vân Tảo, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận; Hội làng nghề mộc truyền thống thôn Phù Yên được sử dụng địa danh "Phù Yên" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Mộc Phù Yên" cho sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Phù Yên, xã Trường Yên, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Chương Mỹ xác nhận.

Cho phép Hội Nông dân xã Thụy Hương được sử dụng địa danh "Phúc Cầu" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Phục chế nhà cổ và mộc dân dụng Phúc Cầu" cho dịch vụ phục chế nhà cổ và sản phẩm mộc dân dụng ở thôn Phúc Cầu, xã Thụy Hương, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Chương Mỹ xác nhận; Hội Nông dân xã Văn Hoàng được sử dụng địa danh "Văn Trai Thượng" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Làng nghề truyền thống sản xuất hương Văn Trai Thượng" cho sản phẩm hương thắp ở thôn Văn Trai Thượng, xã Văn Hoàng, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Phú Xuyên xác nhận.

UBND Thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bích Hòa được sử dụng địa danh "Kỳ Thủy" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Làng nghề bún thôn Kỳ Thủy" cho sản phẩm bún của thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai);  Hội Nông dân xã Dân Hòa được sử dụng địa danh "Vũ Lăng" để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Làng nghề sơn tạc tượng thôn Vũ Lăng" cho sản phẩm tượng gỗ ở thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa (huyện Thanh Oai).

Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn… Trường hợp các địa danh được cho phép sử dụng theo các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của đơn vị được cho phép sử dụng định danh hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới, UBND Thành phố có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Nguyên Phương

Top