Chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

31/10/2017 3:40 PM

(Chinhphu.vn) - Với tổng số khoảng 3.500 đại biểu tham dự, Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga sẽ được diễn ra vào 9h00 ngày 5/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chiều 31/10, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga có danh nghĩa tổ chức là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.Hà Nội. Chương trình Lễ kỷ niệm sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động mang tính quốc gia đã được tổ chức như: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực-giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại"; các hoạt động gặp mặt nhân chứng, giao lưu, toạ đàm, chủ đề về Cách mạng Tháng Mười Nga; các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga...

Các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Đồng thời, tuyên truyền những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của nước ta hơn 30 năm qua là minh chứng sinh động về sự kiên định và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tiễn xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã dẫn tới sự ra đời nhà nước XHCN-nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người và làm cho CNXH từ lý luận trở thành hiện thực trong đời sống chính trị thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản sang thế giới XHCN, mở ra một thời đại mới-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Hòa An

Top