Chuyển đổi số với nhiều bước đi cụ thể tích cực, hiệu quả của Hà Nội

13/02/2024 7:59 AM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết 52/NQ-NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công cuộc chuyển đổi số của thành phố Hà Nội bước đầu có nhiều sự biến chuyển tích cực với những hiệu quả rõ ràng.

Chuyển đổi số với nhiều bước đi cụ thể tích cực, hiệu quả của Hà Nội- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải tham quan tuyến phố "thanh toán không dùng tiền mặt" tại phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: VGP/Minh Anh

 Tích cực đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số

Từ cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Nội đã quán triệt sâu sắc tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Với kim chỉ nam chung trong Đảng là Nghị quyết số 52-NQ/TƯ, đối với Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, công cuộc chuyển đổi số còn được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" với yêu cầu phải tăng cường "chuyển đổi số" tạo động lực mới cho Thủ đô phát triển mọi mặt, thực sự văn minh, hiện đại. Cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang, công cuộc chuyển đổi số được UBND thành phố Hà Nội được thực hiện với mục tiêu xuyên suốt "lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả của các cấp chính quyền", phương thức thực hiện được xác định "hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới; xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước; khai thác, sử dụng dữ liệu" để phục vụ tốt hơn người dân, và doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong những khó khăn của dịch bệnh COVID-19 những năm đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những thuận lợi lớn về cơ chế chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực, chuyển đổi số đã trở thành động lực mạnh mẽ để Hà Nội chuyển mình và hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trên cơ sở đó, Thành phố đã kiện toàn, hợp nhất các Ban Chỉ đạo thành Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Hà Nội; ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo bảo đảm công tác chỉ đạo thống nhất, tổng thể, thể hiện rõ trách nhiệm của từng ngành trong thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 của thành phố.

Chuyển đổi số với nhiều bước đi cụ thể tích cực, hiệu quả của Hà Nội- Ảnh 2.

Người dân quét mã QR thanh toán phí giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" UBND huyện Mỹ Đức. Ảnh: VGP/Minh Anh

Từ sự "chuyển đổi" của chính quyền thành phố đã có tác động lớn đến các cấp chính quyền địa phương trong công cuộc chuyển đổi số. Trong đó, 3.064 thôn, tổ dân phố tại 18/30 quận, huyện đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng động tại các khu phố, thôn, tổ dân phố với khoảng 23.726 thành viên. Tổ Công nghệ số cộng đồng tuyên truyền chủ trương, chính sách, lợi ích về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp và các hộ gia đình; hướng dẫn kỹ năng số cần thiết cho người dân, doanh nghiệp và hộ gia đình để các chủ thể nêu trên có thể chủ động, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, tổ chức, thành phố cũng nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố về một số chủ trương, chính sách chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về những khái niệm xã hội số, công dân số, văn hóa số... chuẩn bị những kiến thức cần thiết, các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số.

Hiệu quả từ ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, về phát triển hạ tầng số, trong những năm qua, hệ thống internet băng rộng cáp quang đã được triển khai đến 100% xã, phường, thị trấn, trên địa bàn thành phố. Thành phố cũng hoàn thành việc kết nối mạng diện rộng (WAN) kết nối từ UBND Thành phố đến các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đến 579/579 xã, phường, thị trấn phục vụ công tác giao ban trực tuyến cùa thành phố (đạt 100%). Đến nay, Thành phố đã được Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban cơ yếu Chính phủ) cấp 7.845 chữ ký chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc thành phố; triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin và hệ thống thiết bị phòng chống tấn công có chủ đích tại Trung tâm dữ liệu của thành phố.

Chuyển đổi số với nhiều bước đi cụ thể tích cực, hiệu quả của Hà Nội- Ảnh 3.

Hà Nội cùng các doanh nghiệp CNTT ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: VGP/Minh Anh

Đối với dữ liệu số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực: giao thông - vận tải, xây dựng, nông nghiệp, đầu tư, tài chính,.... được thành phố Hà Nội giao các Sở, ngành triển khai theo hướng tập trung, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin theo quy định; điển hình là ứng dụng dữ liệu số trong các lĩnh vực quản lý đất đai, giáo dục đào tạo, y tế…

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện về phát triển kinh tế số và xã hội số đã được UBND Thành phố chỉ đạo tại Kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, một số chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành, gồm: 100 xã, phường, thị trấn đã có hạ tầng cáp quang; Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang đến hộ gia đình đạt tỷ lệ 93,15%; Số thuê bao di động là băng rộng đạt tỷ lệ 121%; Số thuê bao băng rộng cố định trên 100 dân đạt tỷ lệ 27,3%; Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng ít nhất 1 điện thoại thông minh đạt 122,7%; Tỷ lệ thuê bao di động sử dụng Smartphone trên tổng số thuê bao điện thoại đi động đạt 81,7%. Song song với đó, thành phố đã thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt khi 40% giao dịch thương mại trên địa bàn thành phố đã không sử dụng tiền mặt trong năm 2023.

Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đến nay Thành phố có 1 Khu công nghệ cao sinh học đang lập đồ án quy hoạch, 1 khu Công nghệ thông tin tập trung đang hoạt động, 1 khu Công nghệ thông tin tập trung đang xây dựng, 1 khu Công nghệ thông tin tập trung đang làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương lựa chọn nhà đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Thành phố cũng đang tổ chức tổng kết, đánh giá, nghiên cứu, đề xuất phát triển Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo thành phố Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và thành phố thông minh trên địa bàn, đơn vị quản lý; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thành phố giao, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số, quy trình số; Phát triển nền tảng, hệ thống số; phát triển ứng dụng, dịch vụ số, thanh toán không dùng tiền mặt; Hoàn thiện, kết nối liên thông, đồng bộ hệ thống dịch vụ công trực tuyến…

Với quy mô của Thủ đô 10 triệu dân thì chuyển đổi số là câu chuyện không hề đơn giản. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, sự vào cuộc của chính quyền Thành phố, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; chắc chắn Hà Nội sẽ tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Minh Anh

Top