Công bố chỉ giới đường đỏ 5 tuyến đường trên địa bàn huyện Gia Lâm

11/01/2024 3:36 PM

(Chinhphu.vn) - UBND huyện Gia Lâm vừa công bố chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc một số dự án trện địa bàn huyện. Đây là những tuyến đường quan trọng nhằm phát triển kinh tế- xã hội của huyện Gia Lâm cũng như trong quá trình xây dựng huyện Gia Lâm thành quận.

Công bố chỉ giới đường đỏ 5 tuyến đường trên địa bàn huyện Gia Lâm- Ảnh 1.

Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường Yên Thường đến đường gom cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên

5 dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm được phê duyệt chỉ giới đường đỏ trong năm 2023, tỷ lệ 1/500, theo Quyết định của UBND TP. Hà Nội, gồm: Tuyến đường theo quy hoạch từ đường Yên Thường đến đường gom cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (đường Vành đai 3), huyện Gia Lâm có vị trí và hướng tuyến đường quy hoạch B=30m (đường Yên Thường); điểm cuối giao với tuyến đường gom cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (đường Vành đai 3). Chiều dài tuyến đường khoảng 0,73km. Theo quy hoạch được duyệt, tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=20,5m (lòng đường rộng 10,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x5m).

Tuyến đường gom phía Nam cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên (đường Vành đai 3) từ địa phận huyện Đông Anh đến giao tuyến đường quy hoạch B=20,5m, huyện Gia Lâm có vị trí điểm đầu tại ranh giới giáp địa phận huyện Đông Anh; điểm cuối giao với tuyến đường quy hoạch B=20,5m (tuyến đường theo quy hoạch đã được UBND TP phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 27/4/2023); chiều dài khoảng 2,3km. Quy mô mặt cắt ngang đường gom rộng B=16m (lòng đường xe chạy rộng 7m (02 làn xe); hè (lề) phía đô thị rộng 8,0m, lề phía giáp đường cao tốc rộng 1,0m).

Tuyến đường quy hoạch từ đường đê tả Hồng đến đường Đông Dư- Dương Xá và tuyến đường kết nối với đường gom đê tả Hồng, huyện Gia Lâm có vị trí tuyến đường qua địa bàn các xã: Đa Tốn, Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Tuyến đường được chia thành 2 đoạn tuyến: đoạn 1 có chiều dài khoảng 2,3km; điểm đầu giao với đường chân đê tả Hồng; điểm cuối giao với đường Đông Dư- Dương Xá (nay là đường Lý Thánh Tông); đoạn 2 có chiều dài khoảng 0,91km; điểm đầu giao với đường 20,5m (đoạn 1) giáp chùa Linh Ứng; điểm cuối giao với đường gom chân đê tả Hồng.

Tuyến đường quy hoạch B=22m từ Cụm công nghiệp Đình Xuyên đến đường Dốc Lã- Ninh Hiệp- Phù Đổng có vị trí tuyến đường qua địa bàn các xã: Đình Xuyên, Phù Đổng, huyện Gia Lâm; điểm đầu giao với tuyến đường quy hoạch B=25m (tuyến đường đã được xác định chỉ giới đường đỏ tại hồ sơ Chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường theo quy hoạch khớp nối các tuyến đường hạ tầng khung giai đoạn 2, huyện Gia Lâm (tuyến số 7) được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 13/4/2022); điểm cuối giao với tuyến đường Dốc Lã- Ninh Hiệp- Phù Đổng; chiều dài khoảng 1,7km. Quy mô bề rộng mặt cắt ngang đường B=22m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 12m; vỉa hè hai bên rộng 2x5m.

Tuyến đường quy hoạch B=40m từ Đình Xuyên đến đường gom Quốc lộ 1B (đường Vành đai 3) có vị trí qua địa bàn các xã: Dương Hà, Đình Xuyên, Phù Đổng, huyện Gia Lâm; điểm đầu nối tiếp với tuyến đường Yên Viên- Đình Xuyên- Phù Đổng (đoạn Yên Viên- Đình Xuyên- Dương Hà); đã đầu tư xây dựng theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỉ lệ 1/500 được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 09/8/2011); điểm cuối giao với tuyến đường gom Quốc lộ 1B hiện có (đường Vành đai 3).

Cũng theo các Quyết định, UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Sở Quy hoạch- Kiến trúc và các cơ quan liên quan công bố, công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ cho UBND các xã: Đình Xuyên, Phù Đổng, Dương Hà, Yên Thường, Đa Tốn, Bát Tràng để quản lý quy hoạch xây dựng. Đồng thời tổ chức cắm mốc giới tuyến đường đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.

Đại diện UBND huyện Gia Lâm cho biết, đây là những tuyến đường quan trọng nhằm phát triển kinh tế- xã hội của huyện cũng như trong quá trình xây dựng huyện thành quận. Thời gian tới các xã, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để Nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Các phòng, ban chức năng huyện và các xã tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không để công trình vi phạm mới phát sinh trong chỉ giới đường đỏ và hành lang giao thông của các tuyến đường.

Thùy Chi

Top