Lập đồ án quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm

20/07/2023 8:38 AM

(Chinhphu.vn) - Quy hoạch nhằm hình thành một thị trấn mới của huyện Gia Lâm, trước mắt là Trung tâm Du lịch Văn hóa Lịch sử, hỗ trợ và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, phát huy tiềm năng sẵn có theo hướng du lịch văn hóa - dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân.

Lập đồ án quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm - Ảnh 1.

Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm đến năm 2030. Ảnh internet

Ngày 19/7, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm đến năm 2030, tỉ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch A-3.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm là đơn vị tổ chức lập đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm đến năm 2030, tỉ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch A-3, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm bằng nguồn vốn ngân sách huyện.

UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức lập đồ án; tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định; chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và các sở ngành thành phố có liên quan tổ chức lập đồ án theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật có liên quan; trình UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và theo dõi việc tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phủ Đổng, huyện Gia Lâm đến năm 2030, tỉ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch A-3, báo cáo UBND TP. Hà Nội kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh cần xin ý kiến chỉ đạo.

Quy hoạch chung khu vực thị trấn Phù Đổng tới năm 2030, tỉ lệ 1/5000, được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2016.

Mục tiêu quy hoạch nhằm hình thành một thị trấn mới của huyện Gia Lâm, trước mắt là Trung tâm Du lịch Văn hóa Lịch sử, hỗ trợ và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, phát huy tiềm năng sẵn có theo hướng du lịch văn hóa - dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân…

Trên cơ sở tổng hợp quy hoạch sử dụng đất và định hướng các khu vực chức năng trong thị trấn Phù Đổng, đồ án chia khu vực nghiên cứu thành 2 khu quy hoạch: Khu vực xây dựng đô thị (Khu A) có tổng diện tích là 181ha, được phân thành 4 ô quy hoạch có thứ tự từ A-1 đến A-4.

Khu vực ngoài phạm vi xây dựng đô thị (Khu B) có tổng diện tích 702,25ha, được phân chia thành 2 khu vực: Khu B-1 (nằm trong đê sông Đuống) có tổng diện tích là 317,62 ha với chức năng chính là khu vực dự trữ phát triển đô thị. Bao gồm 3 ô đất quy hoạch có thứ tự từ B-1.1 đến B-1.3. Giai đoạn trước mắt vẫn sản xuất nông nghiệp và bố trí quỹ đất cho các dự án đầu mối hạ tầng và giao thông của thành phố như: Nhà máy xử lý chất thải rắn Phù Đổng, Nhà máy nước mặt sông Đuống, Nghĩa trang Trung Mầu, ga Phù Đổng...

Khu B-2 (nằm ngoài đê sông Đuống) có tổng diện tích là 384,63ha. Việc triển khai đầu tư xây dựng dự án tại khu vực này thực hiện theo Luật Đê điều và Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Thùy Chi

Top