Công bố nhiều TTHC liên thông với cấp Trung ương và UBND cấp huyện, cấp xã

28/11/2018 10:15 AM

(Chinhphu.vn)-Hà Nội vừa có quyết định công bố danh mục TTHC liên thông với cấp Trung ương; Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ, các sở chủ quản, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục TTHC lĩnh vực LĐTB&XH bao gồm 198 thủ tục, trong đó: 11 thủ tục liên thông với cấp Trung ương; 135 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, Sở Nội Vụ, các Sở chủ quản; 32 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 20 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bãi bỏ 190 TTHC lĩnh vực LĐTB&XH, trong đó: 71 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, 67 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 52 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Trong đó, có các TTHC thuộc lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, An toàn lao động, Người có công, Lao động - Việc làm, Bảo trợ xã hội, Việc làm, Dạy nghề, Bảo trợ xã hội…

Bạn đọc có thể xem quyết định này ở đây.

Bảo Khánh

Top