Công khai 916 đơn vị nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất

08/07/2021 3:17 PM

(Chinhphu.vn) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai nợ thuế đối với 916 đơn vị với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất, tính đến ngày 31/5/2021.

Trong đó, 17 đơn vị nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất công khai lần đầu với số nợ 94,3 tỷ đồng; 734 đơn vị nợ thuế phí và tiền chậm nộp liên quan với số nợ 260,931 tỷ đồng; 165 đơn vị nợ khó thu với số nợ 42,157 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cũng công khai 87 đơn vị đã nộp hết nợ đến thời điểm 6/7/2021 với tổng số tiền nợ hơn 11 tỷ đồng.

Để triển khai công tác thu nợ trong tình hình dịch bệnh, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung các giải pháp phòng, chống dịch cùng với các biện pháp tháo gỡ khó khăn, gia hạn cho người nộp thuế một cách kịp thời theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục thuế. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế; tham mưu UBND các địa bàn quận, huyện, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng; đồng thời dự báo các trường hợp có khả năng tăng nợ để đôn đốc kịp thời, ngăn chặn nợ mới phát sinh. Đặc biệt, Cục Thuế Hà Nội triển khai thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 một cách đồng bộ, có hệ thống.

Bên cạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương, với các sở, ban, ngành áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định đối với các đơn vị nợ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn.

(Theo Báo Hà Nội mới)

Top