Đã hoàn thành 50/155 dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố

05/08/2020 4:18 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển, triển khai của các dự án đầu tư XDCB tập trung cấp Thành phố, đến 31/7, Hà Nội đã hoàn thành 50/155 dự án xây dựng cơ bản cấp Thành phố dự kiến hoàn thành trong năm.

Còn lại 222/272 dự án đang triển khai thực hiện, trong đó có 124 dự án khởi công mới.

Về tình hình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công xây dựng công trình của các dự án khởi công mới, đến nay, đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 118/124 dự án; đã phê duyệt thiết kế BVTC-DT 104/124 dự án; đã tổ chức đấu thầu và khởi công thi công 76/124 dự án.

Đến ngày 31/7/2020, toàn Thành phố Hà Nội giải ngân được 14.639 tỷ đồng, đạt 32,59% kế hoạch giao Thành phố đầu năm và đạt 36% kế hoạch Thủ tướng giao. Cụ thể, đối với vốn chi đầu tư cấp Thành phố, chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp Thành phố, đã giải ngân là 4.132,6 tỷ đồng, đạt 27,9% kế hoạch giao đầu năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 (15,6%) trong đó giải ngân vốn ODA cấp phát là 773,7 tỷ đồng, đạt 23,4% kế hoạch Thủ tướng và Thành phố giao.

Chi đầu tư phát triển khác (giải ngân qua Quỹ và Sở Tài chính), giải ngân là  2.414,3 tỷ đồng, đạt 38,9% kế hoạch giao đầu năm.

Đối với chi đầu tư cấp huyện (bao gồm nguồn vốn phân cấp và ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện như xổ số, hỗ trợ mục tiêu,). Kết quả giải ngân đến 31/7/2020 đạt 7.315,8 tỷ đồng, bằng 33,6% kế hoạch giao đầu năm.

Kế hoạch chi đầu tư phát triển của Thành phố đến nay sau 02 quyết định điều chỉnh là 45.567,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi đầu tư phát triển cấp Thành phố là 28.753,9 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện là: 16.814 tỷ đồng.

Đối với các dự án xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, Thành phố bố trí vốn 14.823 tỷ đồng cho 272 dự án, trong đó 148 dự án chuyển tiếp (11.914 tỷ đồng, chiếm 80,4% tổng vốn xây dựng cơ bản tập trung) và 124 dự án khởi công mới (2.909 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng vốn xây dựng cơ bản tập trung); dự kiến sẽ có 155/272 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2020.

Minh Anh

Top