Đã rà soát, xác minh, bổ sung gần 23 nghìn thông tin liệt sĩ

13/12/2018 3:49 PM

(Chinhphu.vn)-Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP Hà Nội, giai đoạn 2016-2018, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn thành phố chính xác và hiệu quả.

Các địa phương trên toàn Thành phố đã rà soát, xác minh, bổ sung, hoàn thiện 22.939 thông tin liệt sĩ cung cấp cho các đơn vị quân đội và các địa phương trong cả nước để phục vụ nhiệm vụ kết luận địa bàn.

Hiện nay, có trên 40% cấp xã, phường, thị trấn thực hiện xong kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập; triển khai lấy mẫu sinh phẩm, giám định gen đối với 231 trường hợp theo đúng quy định.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 TP Hà Nội tiếp tục xác minh, kết luận nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ; kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô, dự kiến hoàn thành trong quý II/2019.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 515 phấn đấu hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ của Hà Nội do các tỉnh, thành phố cung cấp để khai thác trong quý IV/2019.

Huy Thành

Top