Dân chủ, thận trọng, lựa chọn nhân sự xứng đáng

10/10/2020 9:36 AM

(Chinhphu.vn) - Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, công tác nhân sự đã được Hà Nội chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; được các cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng và cấp ủy cấp trên phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo chủ chốt cơ bản trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao

Vào đầu tuần tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII sẽ chính thức khai mạc. Để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố, đã có 17.000 chi bộ và 2.300 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 100%. Đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Thành ủy lựa chọn và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 3 đảng bộ (quận Ba Đình, huyện Gia Lâm, Bộ Tư lệnh Thủ đô) qua đó rút kinh nghiệm chung và chỉ đạo tiến hành đại hội tại các đảng bộ khác.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo, các Đoàn công tác của Thành ủy và các ban Đảng phối hợp đôn đốc, hướng dẫn chặt chẽ; các đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm tập thể và cá nhân thực hiện; tổ chức đại hội thành công tốt đẹp trên mọi phương diện.

Tính đến ngày 18/8, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội tại 50/50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy (đạt 100%), trong đó 17 đại hội trực tiếp bầu bí thư, 100% đại hội tiến hành 4 nội dung.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, nhìn chung, cấp ủy các quận, huyện, thị xã, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Công tác nhân sự cấp ủy được các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; được các cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng và cấp ủy cấp trên phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; công tác bầu cử đúng quy chế, lựa chọn nhân sự xứng đáng, trong đó lãnh đạo chủ chốt cơ bản đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII đã được chuẩn bị và tiến hành từng bước, bảo đảm dân chủ, thận trọng, đúng các quy trình hướng dẫn của Trung ương. Thành ủy đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; trên cơ sở đó, triển khai xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhân sự ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm khoa học, bài bản, kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, triển khai tổ chức các Hội nghị của cấp ủy thực hiện Quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị nội bộ, nhất là tiêu chuẩn chính trị hiện nay đối với nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ nhân sự, bảo đảm công tâm, chính xác và kịp thời.

Tại Đại hội sắp tới, tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại Đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Nhân sự tái cử: 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự lần đầu: 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: 17 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII: 13 đồng chí, trong đó có chủ nhiệm và 04 phó chủ nhiệm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, toàn bộ hồ sơ của 81 nhân sự được giới thiệu tại đại hội đã được hoàn thiện theo đúng quy định của Trung ương. Công tác này được triển khai công phu, dân chủ, đúng quy trình và đây là kết quả của quá trình theo dõi, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

81 đồng chí được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVII, Thành phố đã thực hiện đánh giá các hồ sơ có tính pháp lý để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Đồng thời, thực hiện đầy đủ quy trình 5 bước một cách nghiêm túc theo đúng quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đề án nhân sự đã bám sát về trình độ, năng lực, phẩm chất cán bộ. Với các nội dung liên quan tới kê khai tài sản cán bộ, các hồ sơ trình Đại hội đều được thực hiện theo quy định và đã được các cơ quan chức năng thẩm định”, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ khẳng định.

Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện đại hội

Công tác chuẩn bị Vãn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố được Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo trực tiếp; rà soát, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố qua nhiều vòng, bảo đảm bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, các nội dung tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của Thủ đô.

Hơn 10 hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý và đăng tải xin ý kiến nhân dân trên các cơ quan báo chí của Thành phố.

Ngày 19/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội báo cáo Bộ Chính trị về các văn kiện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Theo Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Thành ủy Hà Nội, bảo đảm chu đáo, công phu, nghiêm túc, khoa học cả công tác văn kiện và nhân sự trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, theo đúng yêu cầu Chỉ thị 35-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố có tính khái quát cao, bám sát 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được trên các lĩnh vực; chỉ ra 7 nhóm hạn chế, khuyết điểm, 5 bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bộ Chính trị cũng lưu ý Hà Nội cần phải thể hiện tinh thần, ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, nơi có truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình, sáng tạo, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; khẳng định vai trò, tầm quan trọng hàng đầu về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, vãn minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Cũng theo Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị cũng lưu ý 8 vấn đề lớn Thủ đô Hà Nội cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, Thành ủy Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố tới cấp chi bộ. Ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; xây dựng Quy chế làm việc của Thành ủy (khóa XVII) và các chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy.

Bên cạnh đó, triển khai kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt sau Đại hội, bảo đảm đúng quy định; đồng thời thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo Nghị định 26-NĐ/CP của Chính phủ, Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Gia Huy

Top