Đảng viên cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống

12/10/2020 12:02 PM

(Chinhphu.vn) – Thời gian tới, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân, của tổ chức, tập thể lên trên lợi ích gia đình và cá nhân. Sự tiên phong, gương mẫu phải bắt đầu từ sự nêu gương giữa đời thường; từ ý thức tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII

* Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thùy Linh

Tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 12/10, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đề cập đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ, những năm qua các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP. Hà Nội đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá, hơn 4 năm qua, mặc dù còn một số việc kết quả chưa được như mong muốn đã được nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhưng cơ bản, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thật sự đi vào cuộc sống, đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

“Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp được nâng lên từ chính sức sống của tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Thực tế cho thấy, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người đã toả sáng trong tim, khối óc của mỗi người Hà Nội; đã và đang chuyển hoá nhận thức của mỗi người, mỗi đơn vị thành hành động cụ thể. Hàng nghìn gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt đang đua nở trong phong trào thi đua yêu nước tại tất cả các địa phương, đơn vị, các ngành, ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định.

Cùng với các biện pháp đồng bộ được chỉ đạo quyết liệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thành phố triên khai trong thời gian qua đã góp phần tích cức xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong từng cán bộ, đảng viên, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện;... Đảng bộ Thành phố cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong giai đoạn vừa qua, nhất là tập trung phòng chống đại dịch Covid-19 để thực hiện có hiệu quả việc quản lý, điều hành thông suốt mọi mặt kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân; giải quyết tốt những vụ việc nhạy cảm, phức tạp về tội phạm an ninh trật tự, xử lý, ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh;...

Giáo dục chính trị tư tưởng cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức Thủ đô hướng tới xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự là đảng bộ gương mẫu, tiêu biểu của cả nước, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các giải pháp như đã nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cần nêu cao tính tiên phong, gương mẫu về bản lĩnh chính trị, về trí tuệ, về đạo đức, lối sống, đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân, của tổ chức, tập thể lên trên lợi ích gia đình và cá nhân.

“Sự tiên phong, gương mẫu phải bắt đầu từ trách nhiệm tham gia sinh hoạt Đảng thường xuyên của mỗi đảng viên; từ sự nêu gương giữa đời thường; từ ý thức tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), nâng cao ý thức, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, trong những ngày qua, chúng ta vừa chứng kiến các hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đây thực sự vừa là niềm tự hào, vừa là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại truyền thống quý báu được cha, ông ta hun đúc từ ngàn đời. Tự hào với truyền thống lịch sử của mảnh đất ngàn năm văn hiến, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hơn lúc nào hết cần phát huy ý thức và tinh thần trách nhiệm của mình, tự giác, cổ vũ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, những tấm gương, hành vi đẹp trong cuộc sống bình dị hằng ngày.

Đồng thời kiên quyết đấu tranh phê phán những cái xấu, những biểu hiện lệch lạc về đạo đức, chuẩn mực xã hội để Hà Nội trong mắt người dân Thủ đô, bạn bè trong nước và quốc tế mỗi ngày một đẹp hơn, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo.

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định, phát huy văn hóa và con người phải thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Để quan điểm này thực sự đi vào thực tiễn hiệu quả, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội cần nhận thức sâu sắc rằng trong mọi công việc, yếu tố văn hóa cần được quan tâm trước hết, nhất là văn hóa truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội, để văn hóa Thăng Long - Hà Nội trở thành một dòng chảy xuyên suốt trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, phát triển con người... khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình yêu Hà Nội, ý chí, khát vọng vươn lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình, sống và làm việc theo pháp luật...

Thùy Linh

Top