Đánh dấu mốc sự kiện 15 năm mở rộng địa giới hành chính

27/06/2023 3:33 PM

(Chinhphu.vn) - Hà Nội vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023).

Đánh dấu mốc sự kiện 15 năm mở rộng địa giới hành chính - Ảnh 1.

15 năm là cột mốc nhìn lại chặng đường để khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại. Ảnh: VGP/Minh Anh

Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng, khẳng định tính đúng đắn, giá trị lịch sử, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài chủ trương của Trung ương Đảng và Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội, của "Thành phố vì hòa bình", "Thành phố sáng tạo". Đồng thời, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của Thành phố đạt được sau 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng và những kết quả quan trọng đạt được của Thành phố sau 15 năm thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) và Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Thành phố về xây dựng và phát triển Thủ đô; Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, vận hành thông suốt từ Thành phố đến cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh- quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô; 

Những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 15 năm thực hiện điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính; Hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế của Thành phố những năm qua; Kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội những năm qua, nhất là việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự đồng thuận của xã hội; Kết quả các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các gương "Người tốt, việc tốt",…

Hà Nội cũng sẽ tổ chức Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong 15 năm qua và giới thiệu các làng nghề truyền thống tiêu biểu của Thủ đô vào tháng 7, 8 năm 2023. Cùng với đó nhiều hoạt động văn hóa thể thao cũng sẽ được tổ chức ở cấp thành phố và tại các quận huyện thị xã.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở sẽ chủ trì tổ chức họp báo phổ biến các hoạt động kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô trước ngày 30/6/2023.

Minh Anh

Top