Định hướng phát triển các chùm đô thị, đô thị vệ tinh tại Thủ đô Hà Nội

26/04/2023 4:29 PM

(Chinhphu.vn) - Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, TP. Hà Nội sẽ phát triển theo chùm đô thị, trong đó đô thị trung tâm Hà Nội được phân cách với thành phố phía Tây, các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh.

Định hướng phát triển các chùm đô thị, đô thị vệ tinh tại Thủ đô Hà Nội - Ảnh 1.

Định hướng điều chỉnh của Thủ đô Hà Nội cơ bản kế thừa mô hình phát triển đô thị đã được xác định tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt. Ảnh: Thùy Chi

Ngày 26/4, tại Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVII, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình bày Tờ trình "Về việc báo cáo Định hướng nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065)".

Định hướng nghiên cứu đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065) đã được Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội thống nhất chủ trương.

Theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011: Thủ đô Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị, gồm: 1 đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các đô thị sinh thái, thị trấn và vùng nông thôn; được kết nối bằng hệ thống đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng Thủ đô và quốc gia.

Định hướng điều chỉnh của Thủ đô Hà Nội cơ bản kế thừa mô hình phát triển đô thị đã được xác định tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt. Trong đó, đô thị trung tâm là trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của Thành phố và cả nước.

Cụ thể, khu vực chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng (khu vực Long Biên - Gia Lâm và khu vực thành phố phía Bắc - Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn); khu vực chuỗi đô thị phía Nam sông Hồng (khu vực nội đô lịch sử và nội đô mở rộng, khu vực phía Đông và phía Tây vành đai 4, khu vực vành đai xanh và nêm xanh); khu vực sông Hồng - sông Đuống.

Thành phố phía Tây (khu vực Hòa Lạc, Xuân Mai): Đô thị khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.

Các đô thị vệ tinh: Sơn Tây (đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng), Phú Xuyên (đô thị công nghiệp, đầu mối giao thông và trung chuyển hàng hóa).

Khu vực các thị trấn, thị trấn sinh thái; Khu vực Hành lang xanh. Theo đó, đô thị trung tâm Hà Nội được phân cách với thành phố phía Tây, các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh.

Về quy mô dân số, theo dự báo phát triển sơ bộ dự báo đến năm 2030 khoảng 11,410 - 11,950 triệu người; Dự báo đến năm 2040 khoảng 13,030 - 13,760 triệu người; Bổ sung dự báo đến năm 2045 khoảng 13,740 - 14,600 triệu người; Dự báo đến năm 2050 khoảng 14,600 - 15,560 triệu người. Những năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2065 sẽ được tiếp tục nghiên cứu cập nhật, đánh giá, đảm bảo các yếu tố dự báo phù hợp tình hình thực tiễn, các quy định, chính sách về dân cư của Trung ương và địa phương và xu hướng phát triển.

Đối với quy mô đất đai, định hướng nghiên cứu điều chỉnh đến năm 2030 tổng diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 144.000 - 145.000 ha trong đó rất xây dựng đô thị khoảng 110.000 - 115.000 ha (chiếm khoảng 32 - 34% diện tích đất tự nhiên);

Bổ sung định hướng nghiên cứu điều chỉnh đến năm 2045 tổng diện tích đất xây dựng đô thị và nông thôn khoảng 160.000 - 169.000 ha; trong đó, đất xây dựng đô thị khoảng 130.000 ; 135.000 ha (chiếm khoảng 39 - 40% diện tích đất tự nhiên). Cơ cấu phân vùng kiểm soát phát triển toàn Thành phố dư kiến tỉ lệ đất xây dựng đô thị - hành lang xanh, nông thôn là 40% - 60%.

Đến năm 2050, quy mô diện tích, tỉ lệ sử dụng đất cơ bản ổn định hiệu quả. Những năm tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2065, sẽ được nghiên cứu rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện, hoặc tái cấu trúc đảm bảo các yếu tố phù hợp tình hình thực tiễn, các chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương và xu hướng phát triển; bảo đảm phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065) được trình trên cơ sở các văn bản góp ý kiến của 14 Bộ và 3 Hội nghề nghiệp, hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch đã được UBND Thành phố chỉ đạo hoàn chỉnh.

Ngày 12/4/2023, Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã họp góp ý hoàn chỉnh, đề nghị hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, có đề nghị nghiên cứu làm rõ tên của quy hoạch là "Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065" (chính là điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 trước đây); thời hạn quy hoạch đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 để thống nhất với Khoản 3 Điều 25 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Thùy Chi

Top