Đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

24/08/2022 5:05 PM

(Chinhphu.vn) - Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, 8 tháng đầu năm nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đào tạo từ nguồn ngân sách Thành phố cho 615 lao động với tổng kinh phí 550 triệu đồng.

Đào tạo nghề cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, góp phần nâng cao chất lực nguồn nhân lực của Thủ đô, Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Minh Anh

Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của toàn Thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho 172.423 lượt người.

Trong đó, trình độ cao đẳng 14.205 người; trung cấp 19.225 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 138.993 người, đạt 76,8% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 161,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, có 131.104 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp (9.016 người trình độ cao đẳng, 15.849 người trình độ trung cấp, 106.239 người trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng), góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động trên địa bàn Thành phố, phấn đấu hết năm 2022, Thành phố hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,2%.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm lao động qua đào tạo, giúp các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động.

Theo đó, doanh nghiệp đã tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; doanh nghiệp tuyển dụng học sinh, sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp; doanh nghiệp đặt hàng đào tạo, hỗ trợ trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, kinh phí cho các cơ sở trong quá trình đào tạo; doanh nghiệp hỗ trợ, tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình ở các trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, trong đó có xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao...

Trong 8 tháng đầu năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác với hơn 600 lượt doanh nghiệp trên địa bàn để đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, góp phần ổn định sản xuất cho doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đào tạo từ nguồn ngân sách Thành phố cho 615 lao động với tổng kinh phí 550 triệu đồng; đào tạo từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho hơn 2.500 lao động.

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, góp phần nâng cao chất lực nguồn nhân lực của Thủ đô, trong thời gian tới, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đào tạo đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm; tiếp tục triển khai phối hợp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

Thành phố cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các quận huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố để tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh học nghề.

Minh Ahh

Top