Đầu tư, cải tạo và nâng cấp loạt công trình đê điều, thuỷ lợi

16/04/2019 5:31 PM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội vừa cho phép cải tạo, nâng cấp 10 công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng và hỗ trợ đầu tư xây dựng 37 công trình bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 3, 4 năm 2018 gây ra trên địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai.

Cụ thể, 10 dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê điều bị hư hỏng do các cơn bão số 3, 4 năm 2018 gây ra trên địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai sẽ được cải tạo bằng nguồn ngân sách Thành phố, vốn sự nghiệp kinh tế.

Quyết định đầu tư 6 dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu tại các địa phương này bằng nguồn vốn đầu tư công ngân sách TP. Hà Nội, bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp 19 tuyến đường giao thông, 6 công trình văn hóa, 4 trường học, xây dựng mới trụ sở UBND xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ), xây dựng mới Nhà văn hóa và sinh hoạt cộng đồng của xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai), giao UBND các huyện Chương Mỹ và Quốc Oai rà soát lại nguồn vốn, nhiệm vụ chi để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện, ưu tiên bố trí vốn thực hiện khắc phục hậu quả các cơn bão số 3, 4 năm 2018 gây ra.

Trường hợp không cân đối được ngân sách huyện để thực hiện thì rà soát sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án khắc phục để đề xuất ngân sách Thành phố hỗ trợ với số vốn hợp lý, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.

Thùy Chi

Top