Đẩy mạnh Cuộc vận động học tập suốt đời trên địa bàn Thủ đô

31/10/2017 4:12 PM

(Chinhphu.vn) - Sáng 31/10, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với người lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội” và sơ kết các chuyên đề năm 2017.

Nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ Thành phố  đến cơ sở, xây dựng và hoàn thiện tiêu chí “Công dân học tập” Thủ đô, phấn đấu xây dựng Thủ  đô trở thành “Thành phố học tập”, ngày 23/10/2017, Hội Khuyến học Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-KHHN về việc tuyên truyền, vận động học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với người lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

Để thực hiện tốt Kế hoạch, Hội Khuyến học Hà Nội đề nghị các cấp Hội khuyến học trong toàn Thành phố cần chủ động đề xuất tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về cơ sở, vật chất tốt nhất để các đối tượng được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Bên cạnh đó, chỉ đạo việc xây dựng các tiêu chí công dân học tập, tiến tới xây dựng mô hình Thành phố học tập, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành “Thành phố học tập”.

Đồng thời tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, doanh nghiệp và các Hội quần chúng trên địa bàn thành lập Ban Khuyến học, Chi hội khuyến học, để phấn đấu đến năm 2020 Thành phố có 70% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lưc lượng vũ trang trên địa bàn có Ban Khuyến học, Chi hội Khuyến học; có 60% Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hội viên Hội khuyến học.

Cũng tại hội nghị, Hội Khuyến học Hà Nội đã tổ chức sơ kết các chuyên đề: “Dân vận khéo trong vận động, xây dựng và phát triển quỹ khuyến học trong các cấp hội từ cơ sở đến Thành phố” và  “Hội khuyến học phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Qua thực tế triển khai chuyên đề, các mô hình Quỹ Khuyến học ở cơ sở đã phát huy tác dụng tốt. Quỹ khuyến học từ 7 mô hình trong toàn Thành phố năm 2016 đã huy động được hơn 67 tỷ đồng; 8 tháng đầu năm 2017 đã huy động tăng lên hơn 86 tỷ  đồng.

Trong 2 năm trở lại đây, Quỹ Khuyến học các cấp của Thành phố đã trao gần 36 tỷ đồng học bổng cho trên 1.360.000 lượt học sinh, giáo viên, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy và lao động. Kịp thời hỗ trợ cho trên 15.200 lượt học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Bích Phương

Top