Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

08/08/2019 5:52 PM

(Chinhphu.vn) - Theo tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ ngày 12/8 đến ngày 5/9/2019. Sở có kế hoạch tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019), 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019), cùng với các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9 theo tinh thần trang trọng, an toàn, tránh hình thức và lãng phí. Các hoạt động tuyên truyền sẽ diễn ra.

Các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan được tổ chức nhằm khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cùng giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Người.

Từ tháng 8 này, Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại các trục đường, tuyến phố chính và khu vực diễn ra lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người với nhiều hình thức đa dạng như: Trang trí hệ thống pa-nô tại trụ sở các cơ quan; triển lãm tranh, ảnh; trang trí khánh tiết trong và ngoài Hội trường phục vụ Lễ kỷ niệm. Tại các tuyến đường chính và khu vực trung tâm thành phố, triển khai trang trí khoảng 2.000 băng-rôn, các đèn chiếu sáng; tổ chức 2 đêm tuyên truyền lưu động tại huyện Ứng Hòa và Thường Tín phục vụ kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tại cấp cơ sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc; Đài phát thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền các ngày kỷ niệm. Tổ chức hoạt động tại phòng truyền thống, phòng trưng bày tranh, ảnh có nội dung tuyên truyền nhân ngày lễ, kỷ niệm, các Đội tuyên truyền lưu động tổ chức các buổi tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương.

Minh Anh

Top