Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

25/02/2019 10:38 AM

(Chinhphu.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối, đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; về kinh nghiệm và năng lực tổ chức và bảo đảm an toàn, an ninh các hội nghị quốc tế của Hà Nội và Việt Nam những năm qua.

Tuyên truyền việc Hà Nội - Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đình Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2; tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của Hà Nội và đất nước; đồng thời, thể hiện vai trò, đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam với các vấn đề quốc tế.

Tuyên truyền kết quả 20 năm Hà Nội được tổ chức Unesco trao tặng danh hiệu Thành phố Vì hòa bình (kết quả về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hội nhập quốc tế, đặc biệt những thành tựu sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô).

Các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân biết về sự kiện quan trọng này; để mỗi người dân Thủ đô thực sự là đại sứ của hòa bình và đóng góp vào sự thành công của hội nghị, đó là việc tham gia tích cực vào tuyên truyên, quảng bá nét đẹp văn minh, thanh lịch của người Hà Nội, ứng xử thân thiện, mến khách; thực hiện chỉnh trang đô thị, tăng cường công tác an toàn, an ninh, đặc biệt chú ý vì thời gian này trên địa bàn Thành phố đang diễn ra nhiều lễ hội; chấp hành Luật giao thông, giữ gìn cảnh quan môi trường. Thực hiện tốt văn minh văn hóa trong lễ hội; thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử, nhất là Quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện văn minh ứng xử, thân thiện khi tiếp xúc với phóng viên, khách du lịch nước ngoài...

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu Sở Văn hóa & Thể thao: Tăng cường trang trí tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để tuyên truyền, quảng bá về Thủ đô Hà Nội; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn. Chú ý việc tổ chức các lễ hội, các điểm văn hóa tâm linh nơi có nhiều phóng viên, du khách đến thăm quan...

Sở Thông tin & Truyền thông đôn đốc các báo đài, bản tin Thành phố tăng cường thời lượng tuyên truyền; biên tập các tin bài gửi đến cơ sở để tuyên truyền; Chủ động có tin bài viết sâu nhằm tuyên truyền quảng bá Thủ đô, đất nước đến bạn bè quốc tế nhằm làm cho không chỉ Nhân dân Thủ đô và cả nước mà còn làm cho bạn bè quốc tế các nước đến tham dự cũng hiểu biết hơn về ý nghĩa của Hội nghị này, về vai trò, vị trí uy tín quốc tế của Thủ đô và đất nước.

Thành đoàn Hà Nội tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, cùng các lực lượng tham gia bảo vệ giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giới thiệu, hướng dẫn giúp đỡ bạn bè quốc tế khi đến Hà Nội...

Nguyên Phương

Top