Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

27/05/2016 9:00 AM

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước TP Hà Nội.

Ảnh minh họa

Kế hoạch hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, cấp TP các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, được thực hiện có:

Nhóm I - Dịch vụ Đất đai, Xây dựng, gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng, Cấp phép Quy hoạch xây dựng.

Nhóm II - Doanh nghiệp: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp; Cấp giấy phép thành lập chi nhánh văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; Cấp phép văn phòng đại diện; Đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu; Buôn bán sản phẩm thuốc lá; Cấp Giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y; Giấy chứng nhận hoạt động tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả an toàn; Giấy chứng nhận kinh doanh thuốc; Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với với người dân: Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Cấp, đổi giấy phép lái xe; Đăng ký hành nghề Luật sư; Khai sinh có yếu tố nước ngoài; Giám hộ có yếu tố nước ngoài; Cấp chứng chỉ hành nghề Dược; Cấp Giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân; cấp Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, Chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư, Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; chứng chỉ Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Cấp giấy phép biểu nghệ thuật chuyên nghiệp; cấp phép Bưu chính; Cấp phép lao động cho người nước ngoài; Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước; Cấp phép khoáng sản; Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Cấp huyện: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký vốn bằng quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ; Cấp phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường. Cấp Xã, có: cấp phép nhà ở riêng lẻ; Khai sinh, Kết hôn, Đăng ký việc giám hộ. các đơn vị chức năng, hoàn thành các danh mục trên,  trước ngày 1/6/2016.

Thành phố phấn đấu, thực hiện cấp phép đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 50%; Cấp  Giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp tối thiểu đạt 10%; Trước quý II/2016, sẽ kết nối liên thông văn bản điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với VP UBND TP. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước TP, sử dụng hộp thư điện tử trong trao đổi công việc; 100% cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được đào tạo ứng dụng CNTT, theo tiêu chuẩn chung của quốc gia và sử dụng được các phần mềm ứng dụng chung.

UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện. Trước mắt, tập trung chuẩn bị hạ tầng, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, cung cấp dịch vụ công trên toàn TP; Thực hiện theo nguyên tắc, vừa triển khai, vừa xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch, đảm bảo triển khai theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống. Triển khai theo từng giai đoạn, chọn các đơn vị làm thí điểm, sau đó nhân rộng; ưu tiên các lĩnh vực liên quan đến CCHC, lĩnh vực dễ triển khai, nhiều người sử dụng, đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động cung cấp dịch vụ công cho người dân. Khuyến khích, ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT (theo Quyết định số 80/2014- QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ) quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan Nhà  nước….

UBND TP Hà Nội yêu cầu  các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tại các đơn vị, trong đó người đứng đầu phải am hiểu CNTT để triển khai thực hiện; đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, định kỳ kiểm tra, đánh giá, báo cáo UBND TP.

Anh Minh

Top