Đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở dễ cháy nổ ra khỏi khu dân cư

05/12/2019 8:46 AM

(Chinhphu.vn) - Sở TN&MT TP Hà Nội cho biết, thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Thành phố đã nghiêm túc chỉ đạo di dời các nhà máy, xưởng sản xuất, kho chứa các nguyên vật liệu hóa học, chất dễ cháy nổ ra khỏi các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cụ thể, 67 cơ sở công nghiệp phải di dời đã có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà ở, trường học, hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ thương mại với diện tích 102 ha.

27 cơ sở công nghiệp phải di dời đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương hoặc phê duyệt quy hoạch cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 38,6 ha.

Hiện nay, UBND Thành phố đang tiến hành lập, hoàn thiện danh mục di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội, cụ thể là các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm lây nhiễm cao, sử dụng quá tải; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gây mất cân đối về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, giao thông, ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cần phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội.

Để đảm bảo chặt chẽ, tránh khiếu nại của các doanh nghiệp có cơ sở công nghiệp di dời và thực hiện đúng chỉ đạo của Lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập 3 Tổ công tác làm việc với từng quận và các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất công nghiệp di dời để rà soát tổng hợp bổ sung (diện tích, hiện trạng, mục đích sử dụng đất; rà soát hồ sơ quy hoạch của từng địa điểm; việc triển khai dự án theo quy hoạch đến thời điểm hiện nay - nếu có; đồng thời lập biên bản, thông báo công khai theo quy định)…

Minh Anh

Top