Đề nghị nhiều nội dung mới vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

26/04/2023 6:28 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/4, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Góp ý đối với dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/TL

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) có 7 Chương, 79 Điều, quy định khá chi tiết, toàn diện, nêu đầy đủ các khía cạnh có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ đối tượng người được hưởng thụ, quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhằm giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cũng như trách nhiệm của Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội…

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kế thừa những nội dung quan trọng của Luật trước đây; đồng thời, bổ sung nhiều nội dung quan trọng như quy định những điều cơ bản về nguyên tắc, phạm vi đối tượng, quyền của người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ…

TS. Đinh Hạnh, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho rằng, đây là một lĩnh vực phức tạp, có liên quan đến đời sống kinh tế-xã hội của tất cả các tầng lớp nhân dân.

Dự thảo Luật (sửa đổi) đã được soạn thảo khá đầy đủ, toàn diện; thể hiện được sự công bằng, rõ ràng, minh bạch giữa lợi ích, quyền lợi của người tiêu dùng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trước pháp luật. Tuy nhiên, chương IV, Điều 48 có quy định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam nhưng quy định này còn chưa rõ, chưa đầy đủ với chức năng của Mặt trận, do đó, phải bổ sung Điều 48 cụ thể và rõ ràng hơn.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của MTTQ Việt Nam về 4 nội dung: Xây dựng chủ trương, chính sách, luật pháp; phản biện xã hội; giám sát; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được pháp luật quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Góp ý đối với dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) - Ảnh 2.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị. Ảnh: VGP/TL

Ông Phạm Ngọc Thảo, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đề xuất bổ sung một số nội dung về: Nghĩa vụ của người tiêu dùng, hành vi bị cấm; bảo đảm an toàn, đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng; cung cấp thông tin về sản phẩm; trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật; bồi thường thiệt hại do sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật gây ra; trách nhiệm công bố công khai thông tin cảnh báo người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng; trách nhiệm tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp…

Ông Bạch Thành Định, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn công tác tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố góp ý, điều 2, khoản 2: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh" cần bổ sung thành "Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh" vì không chỉ người kinh doanh có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà trước tiên, người sản xuất phải là người đầu tiên có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tại Điều 3, Khoản 7, điểm b có giải thích về bán hàng đa cấp, tuy nhiên, hình thức bán hàng này không được quy định trong Luật Thương mại, vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo xem xét.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Thường trực trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, những chuyên gia đã từng công tác trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đã nghiên cứu kỹ dự thảo Luật.

 Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tiếp thu, hoàn thiện hơn nữa để bảo đảm vừa phù hợp thông lệ quốc tế và nhu cầu xã hội ngày càng phát triển giúp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, MTTQ với chức năng phản biện, giám sát, sẽ góp phần cùng đồng hành với cơ quan Quốc hội để thoàn thiện thể chế, trực tiếp là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho phù hợp thực tiễn nhất và đi vào cuộc sống.

Thùy Linh

Top