Điều chỉnh phân cấp nguồn thu khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị

23/06/2021 4:02 PM

(Chinhphu.vn) - HĐND TP. Hà Nội vừa thông qua việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách phường về ngân sách quận, thị xã để phù hợp khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn các phường.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu trình bày tờ trình tại hội trường. Ảnh: Gia Huy

Chiều 23/6, HĐND TP. Hà Nội đã thảo luận và quyết nghị thông qua quy định về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu, từ ngày 1/7/2021, Hà Nội sẽ áp dụng thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường trên địa bàn các quận và thị xã Sơn Tây và UBND phường là đơn vị dự toán trực thuộc UBND các quận, thị xã.

Như vậy, các phường khi không còn là cấp ngân sách sẽ không còn nguồn thu, nhiệm vụ chi theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND Thành phố.

"Do đó, cần thiết phải điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu của ngân sách phường về ngân sách quận, thị xã để phù hợp khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn các phường", ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết.

Xuất phát từ lý do trên, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt Nghị quyết về điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách quận, thị xã, phường khi áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Theo Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua, việc điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các quận, thị xã và các phường như sau:

Đối tượng điều chỉnh: Ngân sách các quận, thị xã Sơn Tây và các phường thuộc các quận, thị xã Sơn Tây. Nội dung điều chỉnh, về phân cấp nguồn thu thực hiện điều chỉnh nguồn thu của ngân sách phường thành nguồn thu của ngân sách quận, thị xã.Về phân cấp nhiệm vụ chi: Điều chỉnh nhiệm vụ chi của ngân sách phường  về ngân sách quận, thị xã.

Hòa An

Top