Điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt

11/12/2018 4:11 PM

(Chinhphu.vn) - Việc quản lý, điều hành ngân sách cần phải linh hoạt, chặt chẽ, an toàn và bảo đảm cân đối ngân sách các cấp. Đồng thời, các cấp, ngành cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời.

Cần tiếp tục điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt-Ảnh minh họa

Ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, thời gian qua, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ thu chi ngân sách. Trong đó tăng cường xử lý nợ đọng các khoản thu từ đất, thuế, phí; chống thất thu, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận;... bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách chủ động, linh hoạt bảo đảm cân đối ngân sách đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 ước thực hiện là 238.793 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Có 13 lĩnh vực, khoản thu dự kiến đạt và vượt dự toán; 4 lĩnh vực, khoản thu dự kiến không đạt dự toán như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2018 là 87.348 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán. Thành phố tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các khoản chi theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển, tỷ trọng chi thường xuyên giảm còn 50,8% (năm 2017 là 53,5%; 2016 là 55,5%).

Tuy nhiên, ông Hải thừa nhận, nhiệm vụ thu chi ngân sách trong tháng 12/2018 còn rất nặng nề, do vậy Sở Tài chính đề nghị các cấp, các ngành cần khẩn trương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như tập trung quyết liệt, phối hợp với cơ quan thuế, hải quan rà soát, đôn đốc nộp các khoản thu kịp thời vào NSNN (đặc biệt đối với các khoản nợ đọng, chống thất thu ngân sách), bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách (để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tháng 12/2018 cần phải thu đạt 12% dự toán năm).

Về chi ngân sách, tiếp tục rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch vốn được giao (đặc biệt đối với các nhiệm vụ, dự  án tiến độ giải ngân đạt thấp).

Bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời

Về triển khai dự toán ngân sách năm 2019, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải cho biết, dự toán ngân sách năm 2019 được xây dựng và thực hiện trong bối cảnh kinh tế trong nước nói chung và của Thành phố nói riêng dự báo sẽ có mức tăng trường khá hơn năm 2018, tuy nhiên vẫn còn nhiều biến động rủi ro và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được HĐND Thành phố giao 263.111 tỷ đồng, tăng 10,2% so với ước thực hiện năm 2018, trong đó thu nội địa 243.776 tỷ đồng, tăng 11,2% so với ước thực hiện năm 2018. Dự toán chi ngân sách địa phương (không kể chi trả nợ gốc) năm 2019 là 101.045 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách Thành phố trực tiếp quản lý 57.879 tỷ đồng; chi ngân sách quận huyện xã phường: 43.166 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2019, Giám đốc Sở tài chính Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tập trung triển khai phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Khi xây dựng và trình phương án phân bổ ngân sách, đề nghị các sở, ngành và quận, huyện, thị xã quán triệt thực hiện các chủ trương của Trung ương và Thành phố.

Trong đó, việc phân bổ dự toán năm 2019, phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nguyên tắc HĐND và UBND Thành phố đã thống nhất. Theo đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát kỹ các nhiệm vụ chi ngoài định mức khoán chi, không bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách. Các quận, huyện, thị xã phân bổ chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục đào tạo không thấp hơn dự toán Thành phố giao. Bảo đảm bố trí dự toán 2019 đủ kinh phí để thực hiện các chính sách mới của Thành phố.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn cải cách tiền lương, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ. Bảo đảm kinh phí cho các cấp, các ngành thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành ngay từ đầu năm, đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo của Thành phố; bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp theo quy định...

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, các cấp, các ngành phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế theo luật định và đúng quy trình; tăng cường sự phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả cao. Đối với nhiệm vụ chi ngân sách, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị căn cứ dự toán để phân bổ kinh phí theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban ngành tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, thực hiện công khai tài chính ngân sách theo quy định.

Thùy Linh

Top