Đời sống nâng cao từ nông thôn mới

13/07/2020 2:01 PM

(Chinhphu.vn) - Nhờ thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đến nay đời sống của người dân trên địa bàn Thành phố đã được nâng cao đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,69%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm...

Nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn Thủ đô đã trở thành những vùng quê đáng sống. Ảnh: Thiện Tâm.

Theo Sở NN&PTNT, đến nay, đời sống nông dân đã không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 51,5 triệu đồng/người/năm, các huyện có thu nhập bình quân đầu người cao như: Thạch Thất 63 triệu đồng, Đông Anh 60 triệu đồng, Hoài Đức 55 triệu đồng, Đan Phượng 53,8 triệu đồng,... Đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. 

Bên cạnh đó, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nông dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế xã có bác sỹ công tác tại trạm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn Thành phố đạt 88,3%. Có 100% số xã kết nối Internet; hầu hết các hộ có điện thoại.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung, thực hiện chính sách giảm nghèo nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo nhanh, bền vững. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 1,81% xuống còn 0,69% (chưa trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội), đến nay có 03 huyện Đông Anh, Gia Lâm và Hoài Đức không còn hộ nghèo, một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp như: Thanh Trì 0,99%, Thạch Thất, Quốc Oai 0,22%..., Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, việc tuyển sinh, việc chống bỏ học được chú trọng chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, công tác phổ cập giáo dục và xóa mù được tiến hành một cách thực chất tại các huyện, thị xã với cả 3 cấp học. 

Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 được các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở đặc biệt quan tâm chỉ đạo. 

Ngoài ra, các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, Làng văn hoá theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm tính bền vững. Thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, cải tạo về cơ sở vật chất, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ, tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được các địa phương nghiêm túc triển khai đạt kết quả tốt. 

Thiện Tâm

Top