Đôn đốc thu hồi nợ bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động

21/07/2021 3:25 PM

(Chinhphu.vn) – Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đang tăng cường các giải pháp để khắc phục một số tồn tại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lao động tham gia đóng BHXH tăng chậm, còn một số doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia BHXH nhưng chưa đầy đủ cho người lao động trong các tháng gần đây.

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo của BHXH thành phố Hà Nội, ước trong tháng 7/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,2% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang). Số người tham gia BHYT là 7.313.761 người, tăng 4,2% tương đương tăng 294.575 người so với cùng kỳ năm 2020; tăng 74.667 người so với tháng 12/2020; tăng 6.973 người so với tháng 6 năm 2021.

Cũng theo báo cáo này, ước hết tháng 7/2021, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.799.821 người, tăng 3,09% tương đương 55.676 người so với cùng kỳ năm 2020, tăng 2.484 người so với tháng 12/2020, tăng 2.710 người so với tháng 6/2021, chiếm 36,97% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Ước hết tháng 7/2021, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 35% lực lượng trong độ tuổi lao động.

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ước hết tháng 7/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện là 53.820 người, tăng 25,33% tương đương tăng 10.767 người so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4.606 người so với tháng 12/2020, tăng 1.700 người so với tháng 6/2021, chiếm 0,92 lực lượng lao động trong độ tuổi.

Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, số lao động tham gia đóng BHXH tăng chậm, còn doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia BHXH nhưng chưa đầy đủ cho người lao động; nhiều người đến hạn đóng BHXH tự nguyện nhưng chưa đóng.

Còn có doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người lao động.

Một số giải pháp được BHXH thành phố Hà Nội triển khai trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại này là đôn đốc BHXH của các quận, huyện, thị xã chủ động trực tổ chức triển khai linh hoạt, sáng tạo phù hợp với địa bàn, đảm bảo thành công mô hình điểm trong thực hiện phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 1 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Tiếp tục triển khai ứng dụng VssID, phối hợp với bệnh viện thực hiện việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT. Cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin, quá trình tham gia BHXH của người tham gia BHXH trên ứng dụng.

Đồng thời cũng sẽ tiếp tục ra soát dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp về việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, làm cơ sở để khai thác phát triển lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, BHXH thành phố Hà Nội sẽ đôn đốc các cái đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp đóng đầy đủ số phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục thực hiện công văn về thu hồi nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố để đảm bảo quyền và các lợi ích hợp pháp của người lao động.

Minh Anh    

Top