Đông Anh: Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

28/05/2018 1:08 PM

(Chinhphu.vn) – Sau hơn 2 năm triển khai giai đoạn II Chương trình số 02 của Thành ủy, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Đông Anh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% số xã trong huyện đạt chuẩn NTM.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, huyện Đông Anh đã nỗ lực tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội khóa 16 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020 thông qua việc đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn và từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.   

Nhờ sự đầu tư lớn, đến nay 100% đường trục giao thông đã được cứng hóa. 100% diện tích canh tác được tưới tiêu chủ động. 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới ổn định. 90.000 nhà dân ở nông thôn bảo đảm “3 cứng”. 23/23 xã có hệ thống truyền thanh không dây. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt 58,4%. 23/23 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn huyện Đông Anh liên tục tăng qua các năm, hiện đã đạt 42 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%...

Đáng chú ý trong công tác xây dựng nông thôn mới huyện Đông Anh là việc huy động các nguồn lực. Từ đầu năm 2016 đến nay, địa phương đã huy động được 45,536 tỷ đồng bằng nhiều hình thức khác nhau như tiền mặt, công trình, hiện vật... Trong đó, đóng góp của nhân dân lên tới 40,311 tỷ đồng. Cùng với ngân sách Thành phố hỗ trợ 579,35 tỷ đồng, địa phương đã cân đối bố trí 1.868,588 tỷ đồng đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị hiện đại…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng nông thôn mới huyện Đông Anh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử như, việc thu hút nguồn lực xã hội hóa chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển. Vẫn còn một số địa phương quá chú trọng nâng cấp hạ tầng, ít quan tâm tới phát triển sản xuất. Một số tiêu chí tỷ lệ đạt còn thấp và chưa bền vững như trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm. Đến nay, xã Dục Tú vẫn chưa về đích nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình 02 của huyện ủy Đông Anh đã đề ra phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ với một số mục tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới, giải quyết việc làm ổn định cho từ 9.800-9.900 lao động, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống dưới mức 1,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm…

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Nguyễn Văn Quang, Bí thư Huyện ủy Đông Anh cho biết địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh đề án, kế hoạch, quy hoạch nông thôn mới. Các xã tập trung duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững.

Bên cạnh nâng cấp hạ tầng đồng bộ, các xã đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm gia tăng giá trị kinh tế ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Diệu Anh

Top