Đồng ý xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức BT

20/05/2016 7:05 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 120/TB-UBND, truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức hợp đồng BT và quỹ đất đối ứng tại khu vực đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai.

Theo đó, đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc theo hình thức hợp đồng BT.

TP giiao Sở NN&PTNT rà soát lại toàn bộ các nội dung của dự án và tổng mức đầu tư của dự án; xem xét các nội dung cần bổ sung và cắt giảm các nội dung không phù hợp nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu ban đầu của dự án đã duyệt; nghiên cứu bổ sung kè hai bờ sông và hệ thống thu gom nước thải để xử lý cho đoạn sông Nhuệ qua đô thị (đoạn từ Liên Mạc đến giao cắt Đại lộ Thăng Long).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại toàn bộ các khu đất dự kiến làm vốn đối ứng. Sở Tài nguyên và Môi trường tập hợp báo cáo UBND thành phố sơ bộ giá trị các khu đất đối ứng theo các phương án: Tham khảo giá thị trường, dự kiến đấu giá tại địa phương và theo giá đất đã giao khu vực. 

Sau khi hoàn thành 3 nội dung trên (rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự án; rà soát, xác định các khu đất dự kiến làm vốn đối ứng; xác định sơ bộ giá trị các khu đất đối ứng, giao Văn phòng UBND thành phố tổng hợp tài liệu, hồ sơ chuẩn bị báo cáo để Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét theo quy định.

Bảo Khánh

Top