Dự kiến sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng hơn 3%

23/06/2021 4:30 PM

(Chinhphu.vn) - Theo số liệu ước tính của Cục Thống kê, giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Hà Nội dự kiến tăng 3,09% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tính chung vụ đông xuân năm nay, toàn Thành phố đã gieo trồng được 133,4 nghìn ha cây hằng năm, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rau an toàn vụ Xuân là 5.044 ha, hằng ngày cung ứng ra thị trường 450 tấn/ngày. Trong đó các mô hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ rau hiện có là 43 mô hình chuỗi an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS), cung cấp sản lượng rau khoảng 140 tấn/ngày.

Bên cạnh đó, dự kiến trong tháng 6 sẽ hoàn thành thu hoạch lúa Xuân. Năng suất đạt 61,19 tạ/ha (bằng 102,55%), sản lượng ước đạt 520.443 tấn (bằng 100,38% so với cùng kỳ năm trước);

Diện tích cây lâu năm ước đạt 23,548.46 ha, bằng 101,68%  so với cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây ăn quả ước đạt 19,784.79 ha. Cơ cấu các loại cây lâu năm trên địa bàn tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng chuyên canh, tăng diện tích cây ăn quả, đặc sản (cam canh, bưởi diễn, nhãn muộn...), cây có giá trị cao và phù hợp với điều kiện canh tác trên địa bàn.

Về chăn nuôi, theo thống kê sơ bộ của Cục Thống kê: Đàn trâu ước tính có 27 nghìn con, bằng 108% so cùng kỳ; đàn bò 130,4 nghìn con bằng 100,63%; đàn gia cầm 40,18 triệu con; đàn lợn khoảng 1,337 triệu con, bằng 113,67% so với cùng kỳ.

Đối với bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn thành phố không xảy ra bệnh lở mồm long móng gia súc và dại chó mèo, nhưng bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 33 hộ/21 thôn/18 xã/10 huyện. Tổng số gia cầm tiêu hủy là 67.239 con. Hiện nay còn 1 xã của huyện Quốc Oai chưa qua 21 ngày; bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò xảy ra xảy ra tại 11 hộ/07 thôn/07 xã/ 4 huyện ( Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đan Phượng và Sơn Tây).

Tình hình nuôi trồng thủy sản của thành phố Hà Nội về diện tích nuôi không biến động nhiều, nhưng sản lượng thu hoạch tăng là do các mô hình nuôi thả theo phương thức thâm canh, mô hình nuôi cá chép năng suất cao, cá rô phi đơn tính, cá lăng trong lồng… nên năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản cao hơn so với nuôi trồng truyền thống. Diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản là 23.487 ha.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 53,590 nghìn tấn (bằng 102,96% so với cùng kỳ năm trước).

Hà Tâm

Top