Đưa Hà Nội trở thành con chim đầu đàn về văn hóa

18/05/2018 6:37 PM

(Chinhphu.vn)-Ngày 17/5, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch số 173/KH-SVHTT, triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm phát triển đa dạng ngành công nghệ văn hóa một cách bền vững.

Hà Nội sẽ phát triển các loại hình nghệ thuật đương đại

Theo đó, đến năm 2020, toàn thành phố phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa tăng dần qua từng năm tạo nên nhiều việc làm, nâng cao năng lực hưởng thụ văn hóa cho nhân dân Thủ đô. Trong đó, ngành Điện ảnh phấn đấu sản xuất được từ 4 đến 6 phim/năm đối với loại hình phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Đầu tư nâng cấp hiện đại hóa các rạp chiếu phim, đến năm 2020 có từ 0,8-1,2 lượt/người/năm xem phim. Ngành nghệ thuật biểu diễn đạt khoảng 5 triệu USD.

Trong đó, phấn đấu mỗi năm dàn dựng và biểu diễn từ 15 đến 20 vở mới/năm cho các loại hình chèo, cải lương, kịch nói và các loại hình nghệ thuật đương đại. Đối với nghệ thuật chuyên nghiệp phấn đấu mỗi năm có từ 3.500 đến 4.000 buổi biểu diễn.

Thành phố cũng sẽ tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng, gồm: Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, thời trang, du lịch văn hóa, tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử.

Định hướng và từng bước phát triển các ngành: Kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa tăng nhanh, tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội, nâng cao năng lực hưởng thụ văn hóa của người dân Thủ đô. Ngành Điện ảnh phấn đấu sản xuất 10 phim/năm đối với thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình. Ngành nghệ thuật biểu diễn đạt khoảng 8 triệu USD.

Trong đó, phấn đấu mỗi năm dàn dựng và biểu diễn trên 20 vở mới/năm cho các loại hình chèo, cải lương, kịch nói và các loại hình nghệ thuật đương đại.

Đối với nghệ thuật chuyên nghiệp phấn đấu mỗi năm có trên 4.000 buổi biểu diễn.

Hà Nội sẽ phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững; đưa Hà Nội trở thành con chim đầu đàn về văn hóa của cả nước.

Bảo Khánh

Top