Dừng cấp miễn phí Công báo in Thành phố từ năm 2019

13/11/2018 12:32 AM

(Chinhphu.vn) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị sử dụng Công báo điện tử và dừng cấp phát miễn phí Công báo in Thành phố.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ động khai thác, sử dụng thông tin Công báo điện tử Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trên Cổng TTĐT Chính phủ. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, thực hiện Công văn số 10316/VPCP-TTĐT ngày 24/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí. UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện chủ trương đưa Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in trong Thành phố.

Chủ động khai thác, sử dụng thông tin Công báo điện tử trên Cổng TTĐT Chính phủ

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý: Chủ động khai thác, sử dụng thông tin Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ: https://congbao.chinhphu.vn) và Công báo điện tử thành phố Hà Nội trên Cổng Thông tin Điều hành UBND Thành phố (tại địa chỉ: https://thudo.gov.vn).

Kể từ năm 2019, dừng cấp miễn phí Công báo in Thành phố cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Văn phòng UBND Thành phố hướng dẫn sử dụng và cung cấp dữ liệu Công báo điện tử theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo duy trì, vận hành và tiếp tục hoàn thiện Công báo điện tử Thành phố thân thiện, tiện dụng, hoạt động ổn định 24/24h phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của người dân, tổ chức và các cơ quan, đơn vị trong Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã đảm bảo điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin các xã, phường, thị trấn đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin điện tử trong khai thác, sử dụng Công báo điện tử.

Minh Hương

Top