Giá dịch vụ thoát nước phải phù hợp với khả năng chi trả của người dân

24/12/2019 6:30 PM

(Chinhphu.vn) - Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Đề án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Diệu Anh

Đề án được UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng đề cương, kế hoạch và phương án xây dựng. Đề án giá dịch vụ thoát nước được xây dựng căn cứ vào tổng kinh phí đấu thầu, đặt hàng trong 5 năm (từ năm 2014 đến 2018) về duy trì hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và kinh phí đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải và thoát nước của Thành phố. Theo đó, mức giá dịch vụ thoát nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố trung bình trong 5 năm (2014-2018) là 13.465 đồng/m3.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát lấy ý kiến của các đối tượng xả thải về dự thảo phương án giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, liên Sở Xây dựng - Tài chính thống nhất đề xuất của Đề án về phương án thu giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với đối tượng xả thải nước thải sinh hoạt.

Cụ thể, năm 2019, mức thu 20% đối với đối tượng nước phục vụ sinh hoạt có mức tiêu thụ nước hằng tháng dưới 30m3; 30% đối với đối tượng hộ dân có mức tiêu thụ hằng tháng trên 30m3, cơ quan sự nghiệp, công cộng, đơn vị sản xuất vật chất, kinh doanh. Lộ trình giá dịch vụ thoát nước/giá bán nước sạch mỗi năm tăng 5% từ năm 2020 đến 2023. Địa bàn thực hiện thu giá dịch vụ gồm 12 Quận và 9 Phường thuộc thị xã Sơn Tây.

Với mức thu đề xuất như trên, đối với các hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt dưới 10m3/tháng sẽ phải trả từ 11.283 đồng/tháng/hộ (năm 2019) đến 22.566 đồng/tháng/hộ (năm 2023). Đối với hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt từ 30m3/tháng trở lên, mức chi trả từ 95.202 đồng/hộ/tháng (năm 2019) đến 172.774 đồng/hộ/tháng (năm 2023).

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng việc xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn TP. Hà Nội là cần thiết, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết thực tế, phù hợp với chủ trương xã hội hóa, góp phần giảm áp lực ngân sách nhà nước. Giá dịch vụ thoát nước có tác dụng khuyến khích ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong nhân dân, tạo nguồn lực đầu tư cho hoạt động thoát nước và bảo vệ môi trường sống của Thủ đô. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, mức thu đề xuất này còn cao, cần tính toán lại mức thu và lộ trình thu để để bảo đảm với khả năng chi trả của từng khu vực, đối tượng người dân...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội cho rằng dự thảo đã tính toán và phân định mức thu đến từng đối tượng người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng cần chủ động tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu đúng, đủ về việc thu giá dịch vụ thoát nước, nhằm góp phần sớm ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Diệu Anh

Top